Wielobranżowy Sklep Internetowy -
Ecard Inteligo Visa MasterCard MultiTransfer - Wiele form płatności
bezpieczne połączenie SSL
Twój koszyk:
Szukaj produktów
szukaj w
szukaj w opisach
ok
Nowości
Bateria srebrowa 1,55V R626, SR626, SR66 pastylkowa Bateria srebrowa 1,55V R626, SR626, SR66 pastylkowa
Wentylator 24VDC 40x40x28mm 38m3/h 54dBA kulkowe Wentylator 24VDC 40x40x28mm 38m3/h 54dBA kulkowePromocja 1...5% dla Klientów
zalogowanych w sklepie Multisort.pl


Regulamin promocji 1...5%

1. Organizatorem promocji „Promocja 1…5% dla Klientów zalogowanych w sklepie Multisort.pl” (dalej zwanej Promocją) jest Sara Wernau Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93 – 105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 471269059, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 złotych.

2. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Klienci zalogowani w sklepie internetowym Multisort.pl składający zamówienie poprzez stronę internetową www.multisort.pl, Aby móc skorzystać z Promocji -zostać Klientem zalogowanym - należy najpierw założyć swoje konto w sklepie internetowym Multisort.pl, następnie zalogować się przez zakładkę „logowanie” i złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.multisort.pl.

3. Promocji podlegają towary umieszczone w koszyku zamówienia przez zalogowanego Klienta, które nie będą oznaczone w tym koszyku znakiem „X”. Cena towaru oznaczonego w koszyku znakiem „x” nie podlega obniżeniu w ramach Promocji ale pozycja z towarem oznaczonym „x” jest uwzględniana przy obliczaniu pozycji towaru podlegającego Promocji.

4. W zależności od kolejności umieszczenia przez zalogowanego Klienta poszczególnych towarów w koszyku cena towarów jest obniżana o 1% do 5% zgodnie ze schematem:
  • o 1% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 2 pozycji w koszyku
  • o 2% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 3 pozycji w koszyku
  • o 3% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 4 pozycji w koszyku
  • o 4% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 5 pozycji w koszyku
  • o 5% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 6 i kolejnej pozycji w koszyku

W przypadku skorzystania przez zalogowanego Klienta z Promocji obniżenie ceny poszczególnych towarów będzie widoczne w koszyku.

5. Promocję można łączyć z rabatami i innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

6. Zakupy towarów dokonywane w ramach Promocji są realizowane na ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie Multisort.pl, opisanych na stronie www.multisort.pl/jakkupować,

7. Promocja trwa od 9 grudnia 2011 r. do czasu jej odwołania.

8. Oferta promocyjna może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez Organizatora, bez podawania powodów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klientów o zmianie lub odwołaniu Promocji poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej, na której umieszczona jest informacja o Promocji http://www.multisort.pl/info/promocja_1_5.html

9. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klientów o wprowadzonych zmianach przez opublikowanie zmian na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Promocji.

10. Wszelkie uwagi związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora telefonicznie: 42 645 54 75, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@multisort.pl lub pisemnie na adres: Sara Wernau sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2011 roku.