Wielobranżowy Sklep Internetowy -
Ecard Inteligo Visa MasterCard MultiTransfer - Wiele form płatności
bezpieczne połączenie SSL
Twój koszyk:
Szukaj produktów
szukaj w
szukaj w opisach
ok
Nowości
Wtyk bananowy 4mm HIRSCHMANN 24A 1kV fioletowy izolowane Wtyk bananowy 4mm HIRSCHMANN 24A 1kV fioletowy izolowane
Złącze M8 męskie 3PIN proste na przewód wtyk LAPP KABEL 4A 40V IP67 Złącze M8 męskie 3PIN proste na przewód wtyk LAPP KABEL 4A 40V IP67Promocja 1...5% dla Klientów
zalogowanych w sklepie Multisort.pl


Regulamin promocji 1...5%

1. Organizatorem promocji „Promocja 1…5% dla Klientów zalogowanych w sklepie Multisort.pl” (dalej zwanej Promocją) jest Sara Wernau Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93 – 105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 471269059, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 złotych.

2. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Klienci zalogowani w sklepie internetowym Multisort.pl składający zamówienie poprzez stronę internetową www.multisort.pl, Aby móc skorzystać z Promocji -zostać Klientem zalogowanym - należy najpierw założyć swoje konto w sklepie internetowym Multisort.pl, następnie zalogować się przez zakładkę „logowanie” i złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.multisort.pl.

3. Promocji podlegają towary umieszczone w koszyku zamówienia przez zalogowanego Klienta, które nie będą oznaczone w tym koszyku znakiem „X”. Cena towaru oznaczonego w koszyku znakiem „x” nie podlega obniżeniu w ramach Promocji ale pozycja z towarem oznaczonym „x” jest uwzględniana przy obliczaniu pozycji towaru podlegającego Promocji.

4. W zależności od kolejności umieszczenia przez zalogowanego Klienta poszczególnych towarów w koszyku cena towarów jest obniżana o 1% do 5% zgodnie ze schematem:
  • o 1% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 2 pozycji w koszyku
  • o 2% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 3 pozycji w koszyku
  • o 3% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 4 pozycji w koszyku
  • o 4% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 5 pozycji w koszyku
  • o 5% taniej zamówisz towar, który umieścisz na 6 i kolejnej pozycji w koszyku

W przypadku skorzystania przez zalogowanego Klienta z Promocji obniżenie ceny poszczególnych towarów będzie widoczne w koszyku.

5. Promocję można łączyć z rabatami i innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

6. Zakupy towarów dokonywane w ramach Promocji są realizowane na ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie Multisort.pl, opisanych na stronie www.multisort.pl/jakkupować,

7. Promocja trwa od 9 grudnia 2011 r. do czasu jej odwołania.

8. Oferta promocyjna może zostać zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie przez Organizatora, bez podawania powodów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klientów o zmianie lub odwołaniu Promocji poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej, na której umieszczona jest informacja o Promocji http://www.multisort.pl/info/promocja_1_5.html

9. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klientów o wprowadzonych zmianach przez opublikowanie zmian na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Promocji.

10. Wszelkie uwagi związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora telefonicznie: 42 645 54 75, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@multisort.pl lub pisemnie na adres: Sara Wernau sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2011 roku.