SOL-AD/CW8100 - Topnik kalafoniowy bezhalogenkowy, niekorozyjny, No Clean, ROL0

0% of 100
63,70 zł
51,79 zł (netto)
W magazynie logistycznym: 13 szt.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu lub chcesz negocjować cenę skorzystaj z poniższego formularza.

 • Producent : CHEMTRONICS
 • Typ topnika : kalafoniowy
 • Rodzaj topnika : bezhalogenkowy
 • Rodzaj topnika : niekorozyjny
 • Rodzaj topnika : No Clean
 • Rodzaj topnika : ROL0
 • Postać : pisak
 • Pojemność : 9ml
 • Właściwości sprzętu lutowniczego : zawór otwierany po naciśnięciu końcówki pisaka
 • Gęstość : 830mg/cm3 @ 25°C
 • Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H226: Łatwopalna ciecz i pary.
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H319: Działa drażniąco na oczy.
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P235: Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P241: Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../. przeciwwybuchowego sprzętu.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P353: Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • Kod GHS : GHS02
 • Kod GHS : GHS07
 • Oznaczenie producenta: CW8100
 • Masa brutto: 52.629 g
Więcej informacji
Typ topnika kalafoniowy
Kod GHS GHS07
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Właściwości sprzętu lutowniczego zawór otwierany po naciśnięciu końcówki pisaka
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności P353: Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
Gęstość 830mg/cm<sup>3</sup> @ 25°C
Producent CHEMTRONICS
Postać pisak
Jednostka szt.
Rodzaj topnika bezhalogenkowy, niekorozyjny, No Clean, ROL0
Pojemność 9ml
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Topnik kalafoniowy bezhalogenkowy, niekorozyjny, No Clean, ROL0
Twoja ocena