SOL-TOPNIK-ZEL/14 - Topnik kalafoniowy RMA żel strzykawka 14ml

0% of 100
50,40 zł
40,98 zł (netto)
1+50,40 40,983+46,80 38,05
40,9838,05
50,4046,80
W magazynie logistycznym: 108 szt.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu lub chcesz negocjować cenę skorzystaj z poniższego formularza.

 • Producent : AG TERMOPASTY
 • Typ topnika : kalafoniowy
 • Rodzaj topnika : RMA
 • Postać : żel
 • Rodzaj opakowania : strzykawka
 • Pojemność : 14ml
 • Zastosowanie sprzętu lutowniczego : lutowanie elementów SMD
 • Hasło ostrzegawcze : Uwaga
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P321: Zastosować określone leczenie (patrz ...na etykiecie).
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P333 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P362: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
 • Kod GHS : GHS07
 • Oznaczenie producenta: ART.AGT-088
 • Masa brutto: 49.65 g
Więcej informacji
Zastosowanie sprzętu lutowniczego lutowanie elementów SMD
Typ topnika kalafoniowy
Kod GHS GHS07
Hasło ostrzegawcze Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Producent AG TERMOPASTY
Postać żel
Jednostka szt.
Rodzaj opakowania strzykawka
Rodzaj topnika RMA
Pojemność 14ml
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Topnik kalafoniowy RMA żel strzykawka 14ml
Twoja ocena