SOL-AD/EF100 - Topnik kalafoniowy SW32 płyn 100ml

0% of 100
116,90 zł
95,04 zł (netto)
Wysyłka: do 7 dni

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu lub chcesz negocjować cenę skorzystaj z poniższego formularza.

 • Producent : WELLER
 • Typ topnika : kalafoniowy
 • Rodzaj topnika : SW32
 • Postać : płyn
 • Pojemność : 100ml
 • Właściwości sprzętu lutowniczego : nie powodują powstawania ognisk korozji
 • Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H319: Działa drażniąco na oczy.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P102: Chronić przed dziećmi.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P405: Przechowywać pod zamknięciem.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności : P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
 • Kod GHS : GHS02
 • Kod GHS : GHS07
 • Oznaczenie producenta: T0051383199
 • Masa brutto: 115.2 g
KCH_WEL.EF100_PL (261.59 kB)
Więcej informacji
Typ topnika kalafoniowy
Kod GHS GHS07
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Właściwości sprzętu lutowniczego nie powodują powstawania ognisk korozji
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H319: Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Producent WELLER
Postać płyn
Jednostka szt.
Rodzaj topnika SW32
Pojemność 100ml
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Topnik kalafoniowy SW32 płyn 100ml
Twoja ocena