Wielobranżowy Sklep Internetowy -
Ecard Inteligo Visa MasterCard MultiTransfer - Wiele form płatności
bezpieczne połączenie SSL
Twój koszyk:
Szukaj produktów
szukaj w
szukaj w opisach
ok
Nowości
Lutownica transformatorowa Weller 9200UC Lutownica transformatorowa Weller 9200UC
Bateria alkaliczna 1,5V AAAA DURACELL 2szt. Bateria alkaliczna 1,5V AAAA DURACELL 2szt.

Instrukcja ochrony środowiska

Zgodnie z dyrektywą nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2003 r.w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) wraz z przepisami wykonawczymi polskie prawo zabrania łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Dbając o jego pozbycie się w prawidłowy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i niewłaściwego postępowania z odpadami. Gospodarstwa domowe poprzez selektywne zbieranie sprzętu spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Dlatego też użytkownik, który zamierza pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie zbierania opadów.

Koszty gospodarowania odpadami
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE prezentujemy poniżej informację o kosztach gospodarowania odpadami, związanych z wprowadzaniem do obrotu przez naszą firmę niektórych grup produktów. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez wprowadzającego i nie obciążają dodatkowo naszych klientów.

Artykuł Koszt netto w PLN
ACC-BAT1132 2.10 zł
ACC-LA11 1.23 zł
ACC-LA23 0.10 zł
ACC-LA34 0.75 zł
ACC-LA35 5.49 zł
ACC-LA36 1.05 zł
ADA-DVIF/HD15M 0.01 zł
ADA-DVIM/HD15F 0.01 zł
ADA-EM3751 0.04 zł
ADA-F15 0.01 zł
ADA-F16 0.02 zł
ADA-F17 0.02 zł
ADA-F18 0.02 zł
ADA-GNZ01 0.15 zł
ADA-GNZ02 0.18 zł
ADA-GNZ02/N 0.13 zł
ADA-HDMI/DVI 0.01 zł
ADA-HDMIF/DVIF 0.01 zł
ADA-HDMIF/DVIM 0.01 zł
ADA-JAC/XLR10 0.01 zł
ADA-JAC/XLR11 0.01 zł
ADA-JAC/XLR13 0.01 zł
ADA-KON15 0.01 zł
ADA-KON16 0.01 zł
ADA-RCA/SCART11 0.01 zł
ADA-RCA/SCART12 0.01 zł
ADA-RCA10 0.01 zł
ADA-UHF10 0.01 zł
ADA-USB-C/10 0.06 zł
ADA-USB-C/11 0.07 zł
ADA-XLR10 0.01 zł
ADA-XLR11 0.01 zł
ALM-PER14/C 0.10 zł
AVS-BT01 0.08 zł
AVS-CSBTHS100/B 0.46 zł
AVS-DL8 0.11 zł
AVS-FR13WP 0.11 zł
AVS-FR16WP 0.16 zł
AVS-GL11 0.01 zł
AVS-GL12 0.01 zł
AVS-GL13 0.01 zł
AVS-HP136HF 0.28 zł
AVS-MEG10 2.51 zł
AVS-MEG50 0.99 zł
AVS-MEG54 2.34 zł
AVS-MEG58 3.69 zł
AVS-MEG59 2.52 zł
AVS-MEG60 0.99 zł
AVS-MEG63 0.59 zł
AVS-RAD33 0.63 zł
AVS-RAD38 0.70 zł
AVS-RAD41 0.61 zł
AVS-RAD42 0.77 zł
AVS-RAD42/W 0.77 zł
AVS-RAD43 0.77 zł
AVS-RAD48 0.61 zł
AVS-SWITCH 0.16 zł
AVS-USB10 0.16 zł
AVS-USB11 0.18 zł
AVS-WRS01 1.56 zł
BEZ-PRZP12/PL 0.24 zł
BEZ-PRZP16 0.38 zł
BIT-CAM/OK 0.08 zł
BIT-LIT14 0.09 zł
BIT-TELVIEW3 0.60 zł
BIT-VGA/HDMI 0.55 zł
BIU-LADY10 1.71 zł
BIU-LADY11 0.82 zł
BIU-LADY12 1.15 zł
BIU-LADY13 0.99 zł
BIU-LADY26 1.14 zł
BIU-LADY26/D 0.72 zł
BIU-LADY27 1.12 zł
BIU-LADY34 2.61 zł
BIU-LADY35 1.14 zł
BIU-LADY36 0.30 zł
BIU-LADY89 0.23 zł
BIU-LADY90 0.37 zł
BIU-LADY92 0.91 zł
BIU-MAX61 0.18 zł
BIU-MAX70 1.87 zł
BTT-HOL37 0.07 zł
CAR-AC20 0.07 zł
CAR-AC61 0.06 zł
CAR-AC62 0.04 zł
CAR-AC76 0.34 zł
CAR-AC81 0.13 zł
CAR-AC82 0.24 zł
CAR-AC83 0.21 zł
CAR-AC84 0.34 zł
CAR-ANT/AMP14 0.01 zł
CAR-ANT/CB1 0.12 zł
CAR-ANT/CB106 0.21 zł
CAR-ANT/CB107 0.09 zł
CAR-ANT24/W3 0.02 zł
CAR-AUX/ALPINE 0.01 zł
CAR-AUX/KENWOOD 0.01 zł
CAR-AUX/PIONEER 0.01 zł
CAR-CB/CMD250 0.03 zł
CAR-CB/CMD550 0.06 zł
CAR-CON116 0.02 zł
CAR-CON117 0.01 zł
CAR-CON118 0.01 zł
CAR-CON120 0.02 zł
CAR-CON121 0.01 zł
CAR-CON122 0.01 zł
CAR-CON123 0.02 zł
CAR-CON124 0.02 zł
CAR-CON125 0.01 zł
CAR-CON133 0.01 zł
CAR-CON136 0.15 zł
CAR-CON136/10 0.01 zł
CAR-CON137 0.01 zł
CAR-CON139 0.01 zł
CAR-CON14 0.02 zł
CAR-CON142 0.02 zł
CAR-CON143 0.01 zł
CAR-CON144 0.01 zł
CAR-CON145 0.01 zł
CAR-CON146 0.01 zł
CAR-CON147 0.01 zł
CAR-CON148 0.01 zł
CAR-CON149 0.01 zł
CAR-CON150 0.01 zł
CAR-CON151 0.01 zł
CAR-CON152 0.02 zł
CAR-CON20 0.02 zł
CAR-CON22 0.02 zł
CAR-CON23 0.01 zł
CAR-CON25 0.02 zł
CAR-CON28 0.01 zł
CAR-CON30 0.01 zł
CAR-CON31 0.01 zł
CAR-CON33 0.01 zł
CAR-CON34 0.02 zł
CAR-CON36 0.01 zł
CAR-CON39 0.02 zł
CAR-CON41 0.01 zł
CAR-CON42 0.01 zł
CAR-CON43 0.02 zł
CAR-CON44 0.03 zł
CAR-CON45 0.01 zł
CAR-CON47 0.02 zł
CAR-CON48 0.02 zł
CAR-CON51 0.01 zł
CAR-CON53 0.03 zł
CAR-CON54 0.01 zł
CAR-CON55 0.02 zł
CAR-HF10 0.03 zł
CAR-HF11 0.05 zł
CAR-HF13 0.03 zł
CAR-HF14 0.03 zł
CAR-HF15 0.03 zł
CAR-HF16 0.02 zł
CAR-HF18 0.03 zł
CAR-HF18/B 0.03 zł
CAR-HF19 0.03 zł
CAR-HF20 0.03 zł
CAR-HF22 0.04 zł
CAR-HF23 0.03 zł
CAR-HF24 0.04 zł
CAR-HF25 0.04 zł
CAR-HF26 0.03 zł
CAR-HF27 0.04 zł
CAR-HF28 0.04 zł
CAR-HF32 0.03 zł
CAR-HF34 0.04 zł
CAR-HF37 0.03 zł
CAR-HF38 0.03 zł
CAR-HF40 0.04 zł
CAR-HF41 0.04 zł
CAR-HF44 0.03 zł
CAR-KIT/LK10 0.24 zł
CAR-KIT/LK20 0.36 zł
CAR-KIT/PWK10 0.28 zł
CAR-KIT/WK10 0.31 zł
CAR-KIT/WK20 0.48 zł
CAR-RAD19 0.01 zł
CAR-SA11/DI 0.01 zł
CAR-SA11/II 0.01 zł
CAR-TRA15 9.90 zł
CAR-TRA22 0.21 zł
CAR-TRA25 1.11 zł
CAR-TRA35 14.58 zł
CAR-TRA36 15.66 zł
CAR-TRA46 4.42 zł
CAR-TRA47 20.16 zł
CAR-TRA48 20.16 zł
CAR-TRA50 5.67 zł
CAR-ZA10 0.09 zł
CAR-ZA19 0.16 zł
CAR-ZAS19 0.32 zł
CAR-ZAS23 0.05 zł
CON-KON14 0.01 zł
DET-HUM/DMV 0.21 zł
DET-HUM/MD 0.21 zł
DET-MET10 0.09 zł
DET-MET26 0.03 zł
DOM-ADA10 0.28 zł
DOM-BG2202 0.37 zł
DOM-BW1201 0.18 zł
DOM-DZ45 0.44 zł
DOM-DZ46 0.27 zł
DOM-DZ47 0.27 zł
DOM-DZ48N 3.15 zł
DOM-DZ48N/B 3.15 zł
DOM-DZ49N 1.52 zł
DOM-DZ50N 0.96 zł
DOM-DZ52 1.08 zł
DOM-DZ54 0.17 zł
DOM-DZ71 3.15 zł
DOM-LAP49 0.10 zł
DOM-LAP59 0.10 zł
DOM-LAP60 0.10 zł
DOM-PRG12 0.25 zł
DOM-PRG21 0.43 zł
DOM-PRG22 0.81 zł
DOM-PRG22/2 0.79 zł
DOM-PRG23 0.24 zł
DOM-PRG26 0.69 zł
DOM-PRG27 0.37 zł
DOM-PRG28 0.41 zł
DOM-ST89 0.50 zł
DOM-W9HQ/N 0.13 zł
DOM-WAK37N 1.02 zł
DOM-WAK38N 1.01 zł
DOM-WAK46 0.16 zł
DOM-WAK48 0.09 zł
DOM-WAK49/S 1.09 zł
DOM-WAK56 0.16 zł
DOM-ZEG15 0.13 zł
DOM-ZEG24 0.14 zł
DOM-ZEG31 0.06 zł
DOM-ZEG32 0.10 zł
DOM-ZEG33 0.04 zł
DOM-ZEG36 0.58 zł
DOM-ZEG51 0.10 zł
DOM-ZEG52 0.72 zł
DOM-ZEG68 0.10 zł
DOM-ZEG69 0.14 zł
DOM-ZEG70 0.13 zł
DOM-ZEG71 0.11 zł
DOM-ZEG72 0.04 zł
DOM-ZEG73 0.07 zł
GLU-GUN15 0.03 zł
GLU-GUN18 0.73 zł
GLU-GUN39 0.67 zł
GRW-MINI10 0.65 zł
GRW-MINI11 0.10 zł
KAB-BNC10 0.03 zł
KAB-BNC11 0.02 zł
KAB-BNC12 0.03 zł
KAB-BNC13 0.06 zł
KAB-DIN10 0.02 zł
KAB-DSUB9/GG3 0.04 zł
KAB-DSUBHD15/G3 0.06 zł
KAB-DSUBHD15/W3 0.06 zł
KAB-DSUBHD15/W5 0.09 zł
KAB-DVI/HD15 0.09 zł
KAB-HDM14 0.03 zł
KAB-JAC/DIN12 0.02 zł
KAB-JAC/RCA11 0.01 zł
KAB-JAC/RCA12 0.02 zł
KAB-JAC/RCA13 0.03 zł
KAB-JAC/RCA14 0.09 zł
KAB-JAC/RCA15 0.02 zł
KAB-JAC10 0.01 zł
KAB-JAC11 0.03 zł
KAB-JAC12 0.07 zł
KAB-JAC14 0.01 zł
KAB-JAC15 0.03 zł
KAB-JAC17/3 0.02 zł
KAB-KON/FF15 0.02 zł
KAB-KON/FF5 0.07 zł
KAB-KON10 0.01 zł
KAB-KON13 0.02 zł
KAB-KON14 0.02 zł
KAB-KON15 0.04 zł
KAB-MUSB-A5/3 0.01 zł
KAB-MUSB-A5/5 0.03 zł
KAB-MUSB-HP 0.01 zł
KAB-PS/SCART13 0.16 zł
KAB-PS10 0.02 zł
KAB-PS11 0.02 zł
KAB-PS12 0.05 zł
KAB-PS14 0.02 zł
KAB-RCA/BNC 0.02 zł
KAB-RCA/DIN10 0.01 zł
KAB-RCA/DIN11 0.02 zł
KAB-RCA/DIN12 0.01 zł
KAB-RCA11 0.02 zł
KAB-RCA12 0.03 zł
KAB-RCA13 0.01 zł
KAB-RCA14 0.02 zł
KAB-RCA15 0.03 zł
KAB-RCA16 0.07 zł
KAB-RCA17 0.07 zł
KAB-RCA18 0.02 zł
KAB-RCA19 0.03 zł
KAB-RCA20 0.03 zł
KAB-S/FTP6-CU-50M-BK 2.23 zł
KAB-SCART12 0.15 zł
KAB-SCART15 0.03 zł
KAB-SCART22 0.03 zł
KAB-SCART28 0.07 zł
KAB-SCART29 0.04 zł
KAB-SCART30/2 0.21 zł
KAB-SCART30/2W 0.21 zł
KAB-SIE/14S/2.5 0.09 zł
KAB-SIE10 0.03 zł
KAB-SIE12 0.18 zł
KAB-SIE13 0.10 zł
KAB-SIE14C 0.06 zł
KAB-SIE14S 0.06 zł
KAB-SIE15 0.06 zł
KAB-SIE16 0.05 zł
KAB-SIE17 0.09 zł
KAB-SIE18 0.03 zł
KAB-SIE19 0.14 zł
KAB-SIE22/2W 0.18 zł
KAB-SIE22/3W 0.27 zł
KAB-SVHS10 0.05 zł
KAB-TEL11 0.01 zł
KAB-TEL13 0.02 zł
KAB-TEL19 0.06 zł
KAB-TEL23 0.04 zł
KAB-TEL24 0.04 zł
KAB-TEL25 0.06 zł
KAB-TEL26 0.06 zł
KAB-TEL27 0.01 zł
KAB-TEL30 0.02 zł
KAB-TEL31 0.04 zł
KAB-USB-AB90/1BK 0.06 zł
KAB-USB10 0.01 zł
KAB-USB11 0.03 zł
KAB-USB17 0.02 zł
KAB-USB18 0.02 zł
KAB-USB22 0.05 zł
KAB-USB25 0.01 zł
KID-LAM20 0.12 zł
KID-LAM21 0.12 zł
KID-LAM23 0.16 zł
KID-LAM24 0.16 zł
LAP-HAL3/500W 3.67 zł
LAP-HALHOL13 0.01 zł
LAP-HALHOL15 0.01 zł
LAP-LED/EM12 0.36 zł
LAP-LED/EM14 1.36 zł
LAP-LED/EM15 0.37 zł
LAP-LED16 0.22 zł
LAP-LED18 0.13 zł
LAP-LED19 0.15 zł
LAP-LED24 0.12 zł
LAP-LED60 0.41 zł
LAP-OP/13LED 0.75 zł
LAP-OP/37LED 0.94 zł
LAP-OP/3LED 0.41 zł
LAP-OP/60LED 1.26 zł
LAP-OP/6DYN 0.73 zł
LAP-OP/7LED 0.76 zł
LAP-OP/RLAMP-LED 3.89 zł
LAP-OP/RLAMP01 3.78 zł
LAP-OP/RLAMP02 3.78 zł
LAP-OP/WTW1 1.80 zł
LAP-VDL20UV 2.47 zł
LAP-VDL40UV 5.76 zł
LED-TEST 0.07 zł
LIT-KL112 0.21 zł
LIT-KL113 0.17 zł
LIT-KL141 0.28 zł
LIT-KL160 0.07 zł
LIT-KL165 1.16 zł
LIT-KL168 0.14 zł
LIT-KL169 0.14 zł
LIT-KL171 0.07 zł
LIT-KL192 0.13 zł
LIT-KL196 0.19 zł
LIT-KL199 0.16 zł
LIT-KL200 0.16 zł
LIT-KL201 0.15 zł
LIT-KL213 0.19 zł
LIT-KL217 0.05 zł
LIT-KL224 0.09 zł
LIT-KL57 0.03 zł
LIT-KL59 0.13 zł
LIT-ST8302 0.16 zł
LSR-POINT302 0.05 zł
LSR-POINT31 0.13 zł
LSR-POINT53 0.09 zł
LSR-POINT67 0.09 zł
LSR-POINT68 0.05 zł
MAG-LAMP10/B 2.55 zł
MAG-LAMP10/NL2 2.03 zł
MAG-LAMP10/WL 2.01 zł
MAG-LAMP10/WN 2.55 zł
MAG-LAMP10/Z 0.41 zł
MAG-LAMP10/Z2 0.64 zł
MAG-LAMP11 1.06 zł
MAG-LAMP11/Z 2.12 zł
MAG-LAMP16 3.88 zł
MAG-LAMP18 0.58 zł
MAG-LAMP18/Z 0.03 zł
MAG-LAMP20 6.48 zł
MAG-LAMP20/5D 6.48 zł
MAG-LAMP21 3.61 zł
MAG-LAMP24 9.36 zł
MAG-LAMP26 5.38 zł
MAG-LAMP36 3.88 zł
MAG-LAMP51 0.90 zł
MAG-LAMP51/P 2.14 zł
MAG-R108 0.14 zł
MAG-R169/G 0.20 zł
MAG-R185 0.08 zł
MAG-R191 0.29 zł
MAG-R193 0.29 zł
MAG-R200 0.59 zł
MAG-R200/LED 0.33 zł
MAG-R200/LED-C 0.33 zł
MAG-R255 0.10 zł
MAG-R41 0.19 zł
MAG-R42 0.27 zł
MAG-R44 0.03 zł
MIE-MT6/S2 0.09 zł
MIE-MULTI/DVM835 0.39 zł
MIE-MULTI25 0.24 zł
MIE-MULTI26 0.63 zł
MIE-MULTI29 0.14 zł
MIE-MULTI33 0.25 zł
MIE-MULTI41 0.06 zł
MIE-MULTI43 0.03 zł
MIE-MULTI48 0.21 zł
MIE-MULTI49 0.24 zł
MIE-MULTI50 0.18 zł
MIE-PAN/DC-A10 0.07 zł
MIE-PAN/DC-A30 0.08 zł
MIE-PAN/DC-A500M 0.14 zł
MIE-PAN/DC-V15 0.08 zł
MIE-PAN/DC-V30 0.07 zł
MIE-PAN/DC-V7015 0.10 zł
MIE-SATFINDER 0.15 zł
MIE-SATFINDER/KIT 0.28 zł
MIE-TEST/AXT01 0.09 zł
MIE-TEST/AXT02 0.03 zł
MIE-TEST/ZAS-PC 0.18 zł
MIE-TEST13 1.09 zł
MIE-TEST14 0.30 zł
MIE-TEST32 0.34 zł
MIE-TEST33 0.30 zł
MIE-TEST34 0.21 zł
MIE-TEST35 0.19 zł
MIE-TEST52 0.06 zł
MOC-MIRR21 3.45 zł
MOC-SPOT10 2.46 zł
POD-BR16 0.04 zł
POD-BR17 0.02 zł
PRD-10GN/LONG 1.72 zł
PRD-2GN/4USB 1.00 zł
PRD-4GN/50M-GRU 8.64 zł
PRD-4GN/50M-GS 14.76 zł
PRD-4GN/CAS 1.11 zł
PRD-4GN/HB 1.26 zł
PRD-4GN/HBK 1.26 zł
PRD-4GN/HG 1.26 zł
PRD-4GN/HP 1.26 zł
PRD-4GN/HR 1.26 zł
PRD-4GN/HW 1.26 zł
PRD-4GN/HY 1.26 zł
PRD-4GN/PHB 1.33 zł
PRD-4GN/PHBK 1.33 zł
PRD-4GN/PHBW 1.33 zł
PRD-4GN/PHG 1.33 zł
PRD-4GN/PHP 1.33 zł
PRD-4GN/PHR 1.33 zł
PRD-4GN/PHW 1.33 zł
PRD-4GN/PHY 1.33 zł
PRD-5GN/IP44 1.62 zł
PRD-GNZ11 0.34 zł
PRD-PL/10GNS2 1.38 zł
PRD-PL/12GNS 1.92 zł
PRD-PL/4GN 1.53 zł
PRD-PL/4GN4W2 1.53 zł
PRD-PL/6GN 1.64 zł
PRD-PL/6GNS 1.31 zł
PRD-PL/8GN 1.98 zł
PRD-SS/5GN 1.40 zł
PRD-SS/5GNA 1.35 zł
PRD-SS/8GN 1.74 zł
PRD-SS/8GNA 1.74 zł
PRD-ST/4GN 1.27 zł
PRE-C13 0.09 zł
PRE-C21 0.09 zł
PRE-C21/N 0.09 zł
PRO-SND01 0.30 zł
PRO-SND02 0.90 zł
PRO-TUV15 0.02 zł
PRO-TUV18/Z 0.27 zł
PRO-TUV19 0.16 zł
PRO-TUV22 1.04 zł
PRO-TUV22/Z 0.36 zł
PRO-TUV23/Z 0.57 zł
PRO-VID27 0.38 zł
PRO-VID29 0.52 zł
PRO-VID30 0.66 zł
PRO-VID32 0.22 zł
PRO-VID33 0.41 zł
PRO-VID34 0.28 zł
SOL-493ESDA 0.58 zł
SOL-AT850D 0.58 zł
SOL-BP860CEU 0.13 zł
SOL-DR12 0.28 zł
SOL-DR13 0.28 zł
SOL-DR14 1.95 zł
SOL-DR15 1.96 zł
SOL-DR15/ZR 0.25 zł
SOL-DR16 0.23 zł
SOL-DR22 0.32 zł
SOL-DR23 1.13 zł
SOL-DR23/2 1.45 zł
SOL-DR24 0.50 zł
SOL-DR25 0.33 zł
SOL-DR26 0.50 zł
SOL-GAF01 0.64 zł
SOL-GC30 0.23 zł
SOL-H1 0.03 zł
SOL-H2 0.05 zł
SOL-HAP14 0.63 zł
SOL-HAP15 0.21 zł
SOL-HAP33 1.98 zł
SOL-JBC/14S 0.06 zł
SOL-JBC/30S 0.06 zł
SOL-JBC/SL2020 0.08 zł
SOL-KD100 0.09 zł
SOL-KD60 0.08 zł
SOL-KD80 0.09 zł
SOL-LUT42 3.14 zł
SOL-LUT42/ZK 0.22 zł
SOL-LUT43 1.17 zł
SOL-LUT45 3.51 zł
SOL-SC7000 1.36 zł
SOL-SC7000/G 0.02 zł
SOL-SC703450 0.27 zł
SOL-SC703751 0.01 zł
SOL-SET02 0.76 zł
SOL-SI120 0.26 zł
SOL-SI175 0.30 zł
SOL-SI251 0.34 zł
SOL-SL/20C-I 0.05 zł
SOL-SL/IRON-N 0.03 zł
SOL-SL/IRON/ESD 0.04 zł
SOL-SL10N 0.62 zł
SOL-SL10N/ESD 0.62 zł
SOL-SL20C 0.05 zł
SOL-SL20LR/ESD 2.03 zł
SOL-SL20N 0.62 zł
SOL-SL20N/ESD 0.62 zł
SOL-SL30LR 2.03 zł
SOL-SL30N 0.62 zł
SOL-SL30N/ESD 0.62 zł
SOL-SL963 0.07 zł
SOL-SL963C 0.07 zł
SOL-SP80D 0.29 zł
SOL-SR965A 0.08 zł
SOL-SR965B 0.08 zł
SOL-SR976 0.62 zł
SOL-SR976/Z 0.03 zł
SOL-SR976ESD 0.25 zł
SOL-SR976ESD/Z 0.04 zł
SOL-TRA4 0.36 zł
SOL-TRA4/SET 0.42 zł
SOL-TRA5/SET 0.55 zł
SOL-USC04 1.33 zł
SOL-VTSG130N 0.36 zł
SOL-VTSG60SFN 0.49 zł
SOL-VTUSC3 4.60 zł
SOL-VTUSCT 1.53 zł
SOL-W61C 0.12 zł
SOL-WHS40 0.43 zł
SOL-WHS40D 0.44 zł
SOL-WM15L 0.08 zł
SOL-WM20L 0.07 zł
SOL-WSP80 0.07 zł
STV-VTHD01 0.25 zł
TER-HIG16 0.28 zł
TER-WP12 0.05 zł
TER-WP17 0.22 zł
TOY-FUN177/D 0.32 zł
TOY-FUN177/E 0.32 zł
TOY-FUN298 0.04 zł
TOY-FUN370 1.12 zł
TOY-FUN410 0.36 zł
TRA-AC44 0.20 zł
TRA-AC67 0.47 zł
TRA-AC72 0.18 zł
TRA-AC72MUV 0.23 zł
TRA-AC73W 0.35 zł
TRA-AC74 0.26 zł
TRA-AC75 0.32 zł
TRA-MSKP/SMART 0.56 zł
TRA-MSKP63 0.45 zł
TRR-CON100 2.12 zł
TRR-CON300 5.94 zł
TRR-CON45 0.78 zł
TRR-CON75 1.42 zł
WIE-MINI13 0.36 zł
WIE-MINI13/Z 2.79 zł
WIE-MINI14 0.36 zł
WIE-MINI17 0.70 zł
WIE-MINI19 1.44 zł
WIE-MINI23 0.22 zł
WIE-MINI29 0.36 zł
WIE-MINI36 3.40 zł
WIE-MINI39 0.54 zł
WIE-WKA25 1.11 zł
WTT-COBRA/MT645VP 0.52 zł
WTT-COBRA/MT975C 0.45 zł
WTT-COBRA/SL 0.25 zł
WTT-SL2 0.25 zł
WTT-SL4 0.25 zł
ZAS-1803D 1.16 zł
ZAS-3003D 1.60 zł
ZAS-3003D/3 4.06 zł
ZAS-3005D 1.60 zł
ZAS-3005D/3 4.06 zł
ZAS-AC6VA/12V 0.41 zł
ZAS-KOM19 0.11 zł
ZAS-KOM20 0.13 zł
ZAS-KOM21 0.15 zł
ZAS-M3003D 1.45 zł
ZAS-M3003L-3 2.32 zł
ZAS-M3003S 1.74 zł
ZAS-M3005D 1.45 zł
ZAS-M3005L-3 2.32 zł
ZAS-M3010L-1 2.32 zł
ZAS-M7163L-1 2.90 zł
ZAS-ST/PS1306C 5.38 zł
ZAS-ST30 0.21 zł
ZAS-ST35 0.86 zł
ZAS-ST40 0.17 zł
ZAS-ST41/1A 0.25 zł
ZAS-ST52 0.25 zł
ZAS-ST62 0.27 zł
ZAS-ST62/U 0.27 zł
ZAS-ST77 0.23 zł
ZAS-USB10 0.03 zł
ZEG-STOP12 0.07 zł
ZWI-BOJ27 0.20 zł
ZWI-BOJ33 0.36 zł
ZWI-BOJ41 0.58 zł