Wielobranżowy Sklep Internetowy -
Ecard Inteligo Visa MasterCard MultiTransfer - Wiele form płatności
bezpieczne połączenie SSL
Twój koszyk:
Szukaj produktów
szukaj w
szukaj w opisach
ok
Nowości
Złącze M8 męskie 3PIN proste na przewód wtyk WEIDMÜLLER 4A 60V IP67 Złącze M8 męskie 3PIN proste na przewód wtyk WEIDMÜLLER 4A 60V IP67
Złącze RCA podwójne Złącze RCA podwójne

Instrukcja ochrony środowiska

Zgodnie z dyrektywą nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2003 r.w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) wraz z przepisami wykonawczymi polskie prawo zabrania łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Dbając o jego pozbycie się w prawidłowy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i niewłaściwego postępowania z odpadami. Gospodarstwa domowe poprzez selektywne zbieranie sprzętu spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Dlatego też użytkownik, który zamierza pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie zbierania opadów.

Koszty gospodarowania odpadami
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE prezentujemy poniżej informację o kosztach gospodarowania odpadami, związanych z wprowadzaniem do obrotu przez naszą firmę niektórych grup produktów. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez wprowadzającego i nie obciążają dodatkowo naszych klientów.

Artykuł Koszt netto w PLN
ACC-BAT1132 2.10 zł
ACC-LA11 1.23 zł
ACC-LA23 0.10 zł
ACC-LA34 0.75 zł
ACC-LA35 5.49 zł
ACC-LA36 1.05 zł
ADA-DVIF/HD15M 0.01 zł
ADA-DVIM/HD15F 0.01 zł
ADA-EM3751 0.04 zł
ADA-F15 0.01 zł
ADA-F16 0.02 zł
ADA-F17 0.02 zł
ADA-F18 0.02 zł
ADA-GNZ01 0.15 zł
ADA-GNZ02 0.18 zł
ADA-GNZ02/N 0.13 zł
ADA-HDMI/DVI 0.01 zł
ADA-HDMIF/DVIF 0.01 zł
ADA-HDMIF/DVIM 0.01 zł
ADA-JAC/XLR10 0.01 zł
ADA-JAC/XLR11 0.01 zł
ADA-JAC/XLR13 0.01 zł
ADA-KON15 0.01 zł
ADA-KON16 0.01 zł
ADA-RCA/SCART11 0.01 zł
ADA-RCA/SCART12 0.01 zł
ADA-RCA10 0.01 zł
ADA-UHF10 0.01 zł
ADA-USB-C/10 0.06 zł
ADA-USB-C/11 0.07 zł
ADA-XLR10 0.01 zł
ADA-XLR11 0.01 zł
ALM-PER14/C 0.10 zł
AVS-BT01 0.08 zł
AVS-CSBTHS100/B 0.46 zł
AVS-DL8 0.11 zł
AVS-FR13WP 0.11 zł
AVS-FR16WP 0.16 zł
AVS-GL11 0.01 zł
AVS-GL12 0.01 zł
AVS-GL13 0.01 zł
AVS-HP136HF 0.28 zł
AVS-MEG10 2.51 zł
AVS-MEG50 0.99 zł
AVS-MEG54 2.34 zł
AVS-MEG58 3.69 zł
AVS-MEG59 2.52 zł
AVS-MEG60 0.99 zł
AVS-MEG63 0.59 zł
AVS-RAD33 0.63 zł
AVS-RAD38 0.70 zł
AVS-RAD41 0.61 zł
AVS-RAD42 0.77 zł
AVS-RAD42/W 0.77 zł
AVS-RAD43 0.77 zł
AVS-RAD48 0.61 zł
AVS-SWITCH 0.16 zł
AVS-USB10 0.16 zł
AVS-USB11 0.18 zł
AVS-WRS01 1.56 zł
BEZ-PRZP12/PL 0.24 zł
BEZ-PRZP16 0.38 zł
BIT-CAM/OK 0.08 zł
BIT-LIT14 0.09 zł
BIT-TELVIEW3 0.60 zł
BIT-VGA/HDMI 0.55 zł
BIU-LADY10 1.71 zł
BIU-LADY11 0.82 zł
BIU-LADY12 1.15 zł
BIU-LADY13 0.99 zł
BIU-LADY26 1.14 zł
BIU-LADY26/D 0.72 zł
BIU-LADY27 1.12 zł
BIU-LADY34 2.61 zł
BIU-LADY35 1.14 zł
BIU-LADY36 0.30 zł
BIU-LADY89 0.23 zł
BIU-LADY90 0.37 zł
BIU-LADY92 0.91 zł
BIU-MAX61 0.18 zł
BIU-MAX70 1.87 zł
BTT-HOL37 0.07 zł
CAR-AC20 0.07 zł
CAR-AC61 0.06 zł
CAR-AC62 0.04 zł
CAR-AC76 0.34 zł
CAR-AC81 0.13 zł
CAR-AC82 0.24 zł
CAR-AC83 0.21 zł
CAR-AC84 0.34 zł
CAR-ANT/AMP14 0.01 zł
CAR-ANT/CB1 0.12 zł
CAR-ANT/CB106 0.21 zł
CAR-ANT/CB107 0.09 zł
CAR-ANT24/W3 0.02 zł
CAR-AUX/ALPINE 0.01 zł
CAR-AUX/KENWOOD 0.01 zł
CAR-AUX/PIONEER 0.01 zł
CAR-CB/CMD250 0.03 zł
CAR-CB/CMD550 0.06 zł
CAR-CON116 0.02 zł
CAR-CON117 0.01 zł
CAR-CON118 0.01 zł
CAR-CON120 0.02 zł
CAR-CON121 0.01 zł
CAR-CON122 0.01 zł
CAR-CON123 0.02 zł
CAR-CON124 0.02 zł
CAR-CON125 0.01 zł
CAR-CON133 0.01 zł
CAR-CON136 0.15 zł
CAR-CON136/10 0.01 zł
CAR-CON137 0.01 zł
CAR-CON139 0.01 zł
CAR-CON14 0.02 zł
CAR-CON142 0.02 zł
CAR-CON143 0.01 zł
CAR-CON144 0.01 zł
CAR-CON145 0.01 zł
CAR-CON146 0.01 zł
CAR-CON147 0.01 zł
CAR-CON148 0.01 zł
CAR-CON149 0.01 zł
CAR-CON150 0.01 zł
CAR-CON151 0.01 zł
CAR-CON152 0.02 zł
CAR-CON20 0.02 zł
CAR-CON22 0.02 zł
CAR-CON23 0.01 zł
CAR-CON25 0.02 zł
CAR-CON28 0.01 zł
CAR-CON30 0.01 zł
CAR-CON31 0.01 zł
CAR-CON33 0.01 zł
CAR-CON34 0.02 zł
CAR-CON36 0.01 zł
CAR-CON39 0.02 zł
CAR-CON41 0.01 zł
CAR-CON42 0.01 zł
CAR-CON43 0.02 zł
CAR-CON44 0.03 zł
CAR-CON45 0.01 zł
CAR-CON47 0.02 zł
CAR-CON48 0.02 zł
CAR-CON51 0.01 zł
CAR-CON53 0.03 zł
CAR-CON54 0.01 zł
CAR-CON55 0.02 zł
CAR-HF10 0.03 zł
CAR-HF11 0.05 zł
CAR-HF13 0.03 zł
CAR-HF14 0.03 zł
CAR-HF15 0.03 zł
CAR-HF16 0.02 zł
CAR-HF18 0.03 zł
CAR-HF18/B 0.03 zł
CAR-HF19 0.03 zł
CAR-HF20 0.03 zł
CAR-HF22 0.04 zł
CAR-HF23 0.03 zł
CAR-HF24 0.04 zł
CAR-HF25 0.04 zł
CAR-HF26 0.03 zł
CAR-HF27 0.04 zł
CAR-HF28 0.04 zł
CAR-HF32 0.03 zł
CAR-HF34 0.04 zł
CAR-HF37 0.03 zł
CAR-HF38 0.03 zł
CAR-HF40 0.04 zł
CAR-HF41 0.04 zł
CAR-HF44 0.03 zł
CAR-KIT/LK10 0.24 zł
CAR-KIT/LK20 0.36 zł
CAR-KIT/PWK10 0.28 zł
CAR-KIT/WK10 0.31 zł
CAR-KIT/WK20 0.48 zł
CAR-RAD19 0.01 zł
CAR-SA11/DI 0.01 zł
CAR-SA11/II 0.01 zł
CAR-TRA15 9.90 zł
CAR-TRA22 0.21 zł
CAR-TRA25 1.11 zł
CAR-TRA35 14.58 zł
CAR-TRA36 15.66 zł
CAR-TRA46 4.42 zł
CAR-TRA47 20.16 zł
CAR-TRA48 20.16 zł
CAR-TRA50 5.67 zł
CAR-ZA10 0.09 zł
CAR-ZA19 0.16 zł
CAR-ZAS19 0.32 zł
CAR-ZAS23 0.05 zł
CON-KON14 0.01 zł
DET-HUM/MD 0.21 zł
DET-MET10 0.09 zł
DET-MET26 0.03 zł
DOM-ADA10 0.28 zł
DOM-BG2202 0.37 zł
DOM-BW1201 0.18 zł
DOM-DZ45 0.44 zł
DOM-DZ46 0.27 zł
DOM-DZ47 0.27 zł
DOM-DZ48N 3.15 zł
DOM-DZ48N/B 3.15 zł
DOM-DZ49N 1.52 zł
DOM-DZ50N 0.96 zł
DOM-DZ52 1.08 zł
DOM-DZ54 0.17 zł
DOM-DZ71 3.15 zł
DOM-LAP49 0.10 zł
DOM-LAP59 0.10 zł
DOM-LAP60 0.10 zł
DOM-PRG12 0.25 zł
DOM-PRG21 0.43 zł
DOM-PRG22 0.81 zł
DOM-PRG22/2 0.79 zł
DOM-PRG23 0.24 zł
DOM-PRG26 0.69 zł
DOM-PRG27 0.37 zł
DOM-PRG28 0.41 zł
DOM-ST89 0.50 zł
DOM-W9HQ/N 0.13 zł
DOM-WAK37N 1.02 zł
DOM-WAK38N 1.01 zł
DOM-WAK46 0.16 zł
DOM-WAK48 0.09 zł
DOM-WAK49/S 1.09 zł
DOM-WAK56 0.16 zł
DOM-ZEG15 0.13 zł
DOM-ZEG24 0.14 zł
DOM-ZEG31 0.06 zł
DOM-ZEG32 0.10 zł
DOM-ZEG33 0.04 zł
DOM-ZEG36 0.58 zł
DOM-ZEG51 0.10 zł
DOM-ZEG52 0.72 zł
DOM-ZEG68 0.10 zł
DOM-ZEG69 0.14 zł
DOM-ZEG70 0.13 zł
DOM-ZEG71 0.11 zł
DOM-ZEG72 0.04 zł
DOM-ZEG73 0.07 zł
GLU-GUN15 0.03 zł
GLU-GUN18 0.73 zł
GLU-GUN39 0.67 zł
GRW-MINI10 0.65 zł
GRW-MINI11 0.10 zł
KAB-BNC10 0.03 zł
KAB-BNC11 0.02 zł
KAB-BNC12 0.03 zł
KAB-BNC13 0.06 zł
KAB-DIN10 0.02 zł
KAB-DSUB9/GG3 0.04 zł
KAB-DSUBHD15/G3 0.06 zł
KAB-DSUBHD15/W3 0.06 zł
KAB-DSUBHD15/W5 0.09 zł
KAB-DVI/HD15 0.09 zł
KAB-HDM14 0.03 zł
KAB-JAC/DIN12 0.02 zł
KAB-JAC/RCA11 0.01 zł
KAB-JAC/RCA12 0.02 zł
KAB-JAC/RCA13 0.03 zł
KAB-JAC/RCA14 0.09 zł
KAB-JAC/RCA15 0.02 zł
KAB-JAC10 0.01 zł
KAB-JAC11 0.03 zł
KAB-JAC12 0.07 zł
KAB-JAC14 0.01 zł
KAB-JAC15 0.03 zł
KAB-JAC17/3 0.02 zł
KAB-KON/FF15 0.02 zł
KAB-KON/FF5 0.07 zł
KAB-KON10 0.01 zł
KAB-KON13 0.02 zł
KAB-KON14 0.02 zł
KAB-KON15 0.04 zł
KAB-MUSB-A5/3 0.01 zł
KAB-MUSB-A5/5 0.03 zł
KAB-MUSB-HP 0.01 zł
KAB-PS/SCART13 0.16 zł
KAB-PS10 0.02 zł
KAB-PS11 0.02 zł
KAB-PS12 0.05 zł
KAB-PS14 0.02 zł
KAB-RCA/BNC 0.02 zł
KAB-RCA/DIN10 0.01 zł
KAB-RCA/DIN11 0.02 zł
KAB-RCA/DIN12 0.01 zł
KAB-RCA11 0.02 zł
KAB-RCA12 0.03 zł
KAB-RCA13 0.01 zł
KAB-RCA14 0.02 zł
KAB-RCA15 0.03 zł
KAB-RCA16 0.07 zł
KAB-RCA17 0.07 zł
KAB-RCA18 0.02 zł
KAB-RCA19 0.03 zł
KAB-RCA20 0.03 zł
KAB-S/FTP6-CU-50M-BK 2.23 zł
KAB-SCART12 0.15 zł
KAB-SCART15 0.03 zł
KAB-SCART22 0.03 zł
KAB-SCART28 0.07 zł
KAB-SCART29 0.04 zł
KAB-SCART30/2 0.21 zł
KAB-SCART30/2W 0.21 zł
KAB-SIE/14S/2.5 0.09 zł
KAB-SIE10 0.03 zł
KAB-SIE12 0.18 zł
KAB-SIE13 0.10 zł
KAB-SIE14C 0.06 zł
KAB-SIE14S 0.06 zł
KAB-SIE15 0.06 zł
KAB-SIE16 0.05 zł
KAB-SIE17 0.09 zł
KAB-SIE18 0.03 zł
KAB-SIE19 0.14 zł
KAB-SIE22/2W 0.18 zł
KAB-SIE22/3W 0.27 zł
KAB-SVHS10 0.05 zł
KAB-TEL11 0.01 zł
KAB-TEL13 0.02 zł
KAB-TEL19 0.06 zł
KAB-TEL23 0.04 zł
KAB-TEL24 0.04 zł
KAB-TEL25 0.06 zł
KAB-TEL26 0.06 zł
KAB-TEL27 0.01 zł
KAB-TEL30 0.02 zł
KAB-TEL31 0.04 zł
KAB-USB-AB90/1BK 0.06 zł
KAB-USB10 0.01 zł
KAB-USB11 0.03 zł
KAB-USB17 0.02 zł
KAB-USB18 0.02 zł
KAB-USB22 0.05 zł
KAB-USB25 0.01 zł
KID-LAM20 0.12 zł
KID-LAM21 0.12 zł
KID-LAM23 0.16 zł
KID-LAM24 0.16 zł
LAP-HAL3/500W 3.67 zł
LAP-HALHOL13 0.01 zł
LAP-HALHOL15 0.01 zł
LAP-LED/EM12 0.36 zł
LAP-LED/EM14 1.36 zł
LAP-LED/EM15 0.37 zł
LAP-LED16 0.22 zł
LAP-LED18 0.13 zł
LAP-LED24 0.12 zł
LAP-LED60 0.41 zł
LAP-OP/13LED 0.75 zł
LAP-OP/37LED 0.94 zł
LAP-OP/3LED 0.41 zł
LAP-OP/60LED 1.26 zł
LAP-OP/6DYN 0.73 zł
LAP-OP/RLAMP-LED 3.89 zł
LAP-OP/RLAMP01 3.78 zł
LAP-OP/RLAMP02 3.78 zł
LAP-OP/WTW1 1.80 zł
LAP-VDL20UV 2.47 zł
LAP-VDL40UV 5.76 zł
LED-TEST 0.07 zł
LIT-KL112 0.21 zł
LIT-KL113 0.17 zł
LIT-KL141 0.28 zł
LIT-KL160 0.07 zł
LIT-KL165 1.16 zł
LIT-KL168 0.14 zł
LIT-KL169 0.14 zł
LIT-KL171 0.07 zł
LIT-KL192 0.13 zł
LIT-KL196 0.19 zł
LIT-KL199 0.16 zł
LIT-KL200 0.16 zł
LIT-KL201 0.15 zł
LIT-KL213 0.19 zł
LIT-KL217 0.05 zł
LIT-KL224 0.09 zł
LIT-KL57 0.03 zł
LIT-KL59 0.13 zł
LIT-ST8302 0.16 zł
LSR-POINT302 0.05 zł
LSR-POINT31 0.13 zł
LSR-POINT53 0.09 zł
LSR-POINT67 0.09 zł
LSR-POINT68 0.05 zł
MAG-LAMP10/B 2.55 zł
MAG-LAMP10/NL2 2.03 zł
MAG-LAMP10/WL 2.01 zł
MAG-LAMP10/WN 2.55 zł
MAG-LAMP10/Z 0.41 zł
MAG-LAMP10/Z2 0.64 zł
MAG-LAMP11 1.06 zł
MAG-LAMP11/Z 2.12 zł
MAG-LAMP16 3.88 zł
MAG-LAMP18 0.58 zł
MAG-LAMP18/Z 0.03 zł
MAG-LAMP20 6.48 zł
MAG-LAMP20/5D 6.48 zł
MAG-LAMP21 3.61 zł
MAG-LAMP24 9.36 zł
MAG-LAMP26 5.38 zł
MAG-LAMP36 3.88 zł
MAG-LAMP51 0.90 zł
MAG-LAMP51/P 2.14 zł
MAG-R108 0.14 zł
MAG-R169/G 0.20 zł
MAG-R185 0.08 zł
MAG-R191 0.29 zł
MAG-R193 0.29 zł
MAG-R200 0.59 zł
MAG-R200/LED 0.33 zł
MAG-R200/LED-C 0.33 zł
MAG-R255 0.10 zł
MAG-R41 0.19 zł
MAG-R42 0.27 zł
MAG-R44 0.03 zł
MIE-MT6/S2 0.09 zł
MIE-MULTI/DVM835 0.39 zł
MIE-MULTI25 0.24 zł
MIE-MULTI26 0.63 zł
MIE-MULTI29 0.14 zł
MIE-MULTI33 0.25 zł
MIE-MULTI41 0.06 zł
MIE-MULTI43 0.03 zł
MIE-MULTI48 0.21 zł
MIE-MULTI49 0.24 zł
MIE-MULTI50 0.18 zł
MIE-PAN/DC-A1 0.08 zł
MIE-PAN/DC-A10 0.07 zł
MIE-PAN/DC-A30 0.08 zł
MIE-PAN/DC-A500M 0.14 zł
MIE-PAN/DC-V15 0.08 zł
MIE-PAN/DC-V30 0.07 zł
MIE-PAN/DC-V7015 0.10 zł
MIE-SATFINDER 0.15 zł
MIE-SATFINDER/KIT 0.28 zł
MIE-TEST/AXT01 0.09 zł
MIE-TEST/AXT02 0.03 zł
MIE-TEST/ZAS-PC 0.18 zł
MIE-TEST13 1.09 zł
MIE-TEST14 0.30 zł
MIE-TEST32 0.34 zł
MIE-TEST33 0.30 zł
MIE-TEST34 0.21 zł
MIE-TEST35 0.19 zł
MIE-TEST52 0.06 zł
MOC-MIRR21 3.45 zł
MOC-SPOT10 2.46 zł
POD-BR16 0.04 zł
POD-BR17 0.02 zł
PRD-10GN/LONG 1.72 zł
PRD-2GN/4USB 1.00 zł
PRD-4GN/50M-GRU 8.64 zł
PRD-4GN/50M-GS 14.76 zł
PRD-4GN/CAS 1.11 zł
PRD-4GN/HBK 1.26 zł
PRD-4GN/HG 1.26 zł
PRD-4GN/HW 1.26 zł
PRD-4GN/PHB 1.33 zł
PRD-4GN/PHBK 1.33 zł
PRD-4GN/PHBW 1.33 zł
PRD-4GN/PHW 1.33 zł
PRD-4GN/PHY 1.33 zł
PRD-5GN/IP44 1.62 zł
PRD-GNZ11 0.34 zł
PRD-PL/10GNS2 1.38 zł
PRD-PL/12GNS 1.92 zł
PRD-PL/4GN 1.53 zł
PRD-PL/4GN4W2 1.53 zł
PRD-PL/6GN 1.64 zł
PRD-PL/6GNS 1.31 zł
PRD-PL/8GN 1.98 zł
PRD-SS/5GN 1.40 zł
PRD-SS/5GNA 1.35 zł
PRD-SS/8GN 1.74 zł
PRD-SS/8GNA 1.74 zł
PRD-ST/4GN 1.27 zł
PRE-C13 0.09 zł
PRE-C21 0.09 zł
PRE-C21/N 0.09 zł
PRO-SND01 0.30 zł
PRO-SND02 0.90 zł
PRO-TUV15 0.02 zł
PRO-TUV18/Z 0.27 zł
PRO-TUV19 0.16 zł
PRO-TUV22 1.04 zł
PRO-TUV22/Z 0.36 zł
PRO-TUV23/Z 0.57 zł
PRO-VID27 0.38 zł
PRO-VID29 0.52 zł
PRO-VID30 0.66 zł
PRO-VID32 0.22 zł
PRO-VID33 0.41 zł
PRO-VID34 0.28 zł
SOL-493ESDA 0.58 zł
SOL-AT850D 0.58 zł
SOL-BP860CEU 0.13 zł
SOL-DR12 0.28 zł
SOL-DR13 0.28 zł
SOL-DR14 1.95 zł
SOL-DR15 1.96 zł
SOL-DR15/ZR 0.25 zł
SOL-DR16 0.23 zł
SOL-DR22 0.32 zł
SOL-DR23 1.13 zł
SOL-DR23/2 1.45 zł
SOL-DR24 0.50 zł
SOL-DR25 0.33 zł
SOL-DR26 0.50 zł
SOL-GAF01 0.64 zł
SOL-GC30 0.23 zł
SOL-H1 0.03 zł
SOL-H2 0.05 zł
SOL-HAP14 0.63 zł
SOL-HAP15 0.21 zł
SOL-HAP33 1.98 zł
SOL-JBC/14S 0.06 zł
SOL-JBC/30S 0.06 zł
SOL-JBC/SL2020 0.08 zł
SOL-KD100 0.09 zł
SOL-KD60 0.08 zł
SOL-KD80 0.09 zł
SOL-LUT42 3.14 zł
SOL-LUT42/ZK 0.22 zł
SOL-LUT43 1.17 zł
SOL-LUT45 3.51 zł
SOL-SC7000 1.36 zł
SOL-SC7000/G 0.02 zł
SOL-SC703450 0.27 zł
SOL-SC703751 0.01 zł
SOL-SET02 0.76 zł
SOL-SI120 0.26 zł
SOL-SI175 0.30 zł
SOL-SI251 0.34 zł
SOL-SL/20C-I 0.05 zł
SOL-SL/IRON-N 0.03 zł
SOL-SL/IRON/ESD 0.04 zł
SOL-SL10N 0.62 zł
SOL-SL10N/ESD 0.62 zł
SOL-SL20C 0.05 zł
SOL-SL20LR/ESD 2.03 zł
SOL-SL20N 0.62 zł
SOL-SL20N/ESD 0.62 zł
SOL-SL30LR 2.03 zł
SOL-SL30N 0.62 zł
SOL-SL30N/ESD 0.62 zł
SOL-SL963 0.07 zł
SOL-SL963C 0.07 zł
SOL-SP80D 0.29 zł
SOL-SR965A 0.08 zł
SOL-SR965B 0.08 zł
SOL-SR976 0.62 zł
SOL-SR976/Z 0.03 zł
SOL-SR976ESD 0.25 zł
SOL-SR976ESD/Z 0.04 zł
SOL-TRA4 0.36 zł
SOL-TRA4/SET 0.42 zł
SOL-TRA5/SET 0.55 zł
SOL-USC04 1.33 zł
SOL-VTSG130N 0.36 zł
SOL-VTSG60SFN 0.49 zł
SOL-VTUSC3 4.60 zł
SOL-VTUSCT 1.53 zł
SOL-W61C 0.12 zł
SOL-WHS40 0.43 zł
SOL-WHS40D 0.44 zł
SOL-WM15L 0.08 zł
SOL-WM20L 0.07 zł
SOL-WSP80 0.07 zł
STV-VTHD01 0.25 zł
TER-HIG16 0.28 zł
TER-WP12 0.05 zł
TER-WP17 0.22 zł
TOY-FUN177/D 0.32 zł
TOY-FUN177/E 0.32 zł
TOY-FUN298 0.04 zł
TOY-FUN370 1.12 zł
TOY-FUN410 0.36 zł
TRA-AC44 0.20 zł
TRA-AC67 0.47 zł
TRA-AC72 0.18 zł
TRA-AC72MUV 0.23 zł
TRA-AC73W 0.35 zł
TRA-AC74 0.26 zł
TRA-AC75 0.32 zł
TRA-MSKP/SMART 0.56 zł
TRA-MSKP63 0.45 zł
TRR-CON100 2.12 zł
TRR-CON300 5.94 zł
TRR-CON45 0.78 zł
TRR-CON75 1.42 zł
WIE-MINI13 0.36 zł
WIE-MINI13/Z 2.79 zł
WIE-MINI14 0.36 zł
WIE-MINI17 0.70 zł
WIE-MINI19 1.44 zł
WIE-MINI23 0.22 zł
WIE-MINI29 0.36 zł
WIE-MINI36 3.40 zł
WIE-MINI39 0.54 zł
WIE-WKA25 1.11 zł
WTT-COBRA/MT645VP 0.52 zł
WTT-COBRA/MT975C 0.45 zł
WTT-COBRA/SL 0.25 zł
WTT-SL2 0.25 zł
WTT-SL4 0.25 zł
ZAS-1803D 1.16 zł
ZAS-3003D 1.60 zł
ZAS-3003D/3 4.06 zł
ZAS-3005D 1.60 zł
ZAS-3005D/3 4.06 zł
ZAS-AC6VA/12V 0.41 zł
ZAS-KOM19 0.11 zł
ZAS-KOM20 0.13 zł
ZAS-KOM21 0.15 zł
ZAS-M3003D 1.45 zł
ZAS-M3003L-3 2.32 zł
ZAS-M3003S 1.74 zł
ZAS-M3005D 1.45 zł
ZAS-M3005L-3 2.32 zł
ZAS-M3010L-1 2.32 zł
ZAS-M7163L-1 2.90 zł
ZAS-ST/PS1306C 5.38 zł
ZAS-ST30 0.21 zł
ZAS-ST35 0.86 zł
ZAS-ST40 0.17 zł
ZAS-ST41/1A 0.25 zł
ZAS-ST52 0.25 zł
ZAS-ST62 0.27 zł
ZAS-ST62/U 0.27 zł
ZAS-ST77 0.23 zł
ZAS-USB10 0.03 zł
ZEG-STOP12 0.07 zł
ZWI-BOJ27 0.20 zł
ZWI-BOJ33 0.36 zł
ZWI-BOJ41 0.58 zł