SPR-KONTAKT60/200 - Preparat Kontakt 60 do czyszczenia styków 200ml

0% of 100
40,70 zł
$ Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40,70 zł brutto
(obowiązywała przy zamówieniu co najmniej 1 szt.)
33,09 zł (netto) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40,70 zł brutto
(obowiązywała przy zamówieniu co najmniej 1 szt.)

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu lub chcesz negocjować cenę skorzystaj z poniższego formularza.

KONTAKT 60 - silny preparat do czyszczenia styków rozpuszczający zanieczyszczenia i tlenki. Jest szczególnie polecany do regeneracji skorodowanych, zużytych i zabrudzonych styków. Po jego użyciu przywracana jest niska rezystancja styku gwarantująca mały spadek napięcia. Zachowuje czystość styków przy stosowaniu technologii AM, FM, UHF i wszędzie gdziekolwiek styki elektryczne wymagają czystości. Usuwa tlenki ze wszelkiego rodzaju styków stosowanych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych w szczególności z: przełączników, styków w gniazdach i wtykach, podstawek pod układy scalone, oprawek do żarówek, uchwytów bezpieczników, styków w kondensatorach. Nadaje się do szybkich napraw jak i konserwacji prewencyjnej podzespołów podatnych na utlenianie, wtyczek, przełączników, potencjometrów. Po oczyszczeniu powierzchni styków preparatem KONTAKT 60 zaleca się zmycie zanieczyszczeń np. preparatem KONTAKT WL oraz konserwacja i zabezpieczenie przed utlenianiem preparatem KONTAKT 61

 • Typ preparatu chemicznego: preparat czyszczący
 • Kolor: czerwony
 • Zastosowanie preparatów: czyszczenie
 • Postać: aerozol
 • Pojemność: 200ml
 • Nazwa: KONTAKT60
 • Rodzaj opakowania: puszka
 • Przeznaczenie preparatu: styki elektryczne
 • Gęstość (w temp. 20°C): 0.76g/cm3
 • Wytrzymałość temperaturowa: 80°C
 • Producent: KONTAKT CHEMIE [70009-008]

art. SPR-KONTAKT60/200

Więcej informacji
Zastosowanie preparatów czyszczenie
Kolor czerwony
Przeznaczenie preparatu styki elektryczne
Nazwa KONTAKT60
Typ preparatu chemicznego preparat czyszczący
Zwroty wskazujące środki ostrożności P102: Chronić przed dziećmi., P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione., P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu., P251: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu., P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P410 + P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F., P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gęstość 760mg/cm<sup>3</sup> @ 20°C
Dostępne języki etykiet BG, CZ, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SV
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H222: Skrajnie łatwopalny aerozol., H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem., H315: Działa drażniąco na skórę., H319: Działa drażniąco na oczy., H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy., H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Kod GHS GHS02, GHS07
Wytrzymałość temperaturowa 80°C
Producent KONTAKT CHEMIE
Postać aerozol
Jednostka szt.
Rodzaj opakowania puszka
Pojemność 200ml
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Preparat Kontakt 60 do czyszczenia styków 200ml
Twoja ocena