Jak kupować?


Definicje i postanowienia ogólne
Wymagania techniczne
Rejestracja
Sposób zamawiania
Formy płatności
Dostawa towaru (koszt i termin wysyłki)
Jakość i ceny
Prawo odstąpienia od umowy wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Reklamacje
Dokumenty sprzedaży
Ochrona danych osobowych
Postanowienia szczególne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
Opinie o produktach
Kupony rabatowe
Pliki do pobrania


Definicje i postanowienia ogólne
 
 

Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, nabywająca towary od Sprzedawcy;

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Parakonsument – przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, nabywająca Towary od Sprzedawcy w ramach działalności gospodarczej;

Regulamin – niniejszy dokument znajdujący się w zakładce „Jak kupować”;

Sklep – sklep internetowy Multisort.pl, dostępny w sieci Internet pod adresem: https://multisort.pl.

Sprzedawca - Sara Wernau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059238, REGON 471269059, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00;

Towar – rzecz ruchoma przeznaczona przez Sprzedawcę do sprzedaży w oparciu o umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym (Klientem).

 1. Właścicielem Sklepu (Sprzedawcą) jest: Sara Wernau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059238, REGON 471269059, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 złotych, zwana dalej „Sprzedawcą”. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@multisort.pl, telefonicznie pod nr: 42 645 54 75, a także poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://multisort.pl/contact .
 2. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów z asortymentu Sprzedawcy oraz zasady działania Sklepu, a także stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również umożliwia Klientom zapoznanie się z asortymentem handlowym i zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Dostęp do ogólnodostępnej części Sklepu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania założenia konta w Sklepie.
 4. Część zasobów prezentowana na stronie https://multisort.pl jest wyodrębniona. Do zasobów tych pełen dostęp będą posiadać wyłącznie użytkownicy, którzy dokonają założenia konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian postanowień zawartych w Regulaminie z ważnych przyczyn. Ewentualne zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie Sklepu i mają skutek na przyszłość, nie naruszają one praw nabytych przez Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dniem wejścia w życie zmian. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są na postawie warunków obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Do góry


Rejestracja
 
 


CZY SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Klienci niezarejestrowani w Sklepie Multisort.pl mogą bez przeszkód przeglądać pełnen asortyment i dokonywać zakupów korzystając z mechanizmu strony internetowej jak również składać zamówienia poprzez e-mail oraz telefonicznie.
Jednak aby swobodnie dokonywać zakupów poprzez stronę internetową i wykorzystywać wszystkie dostępne funkcjonalności warto założyć własne konto jako Klient naszego Sklepu. Zakładając konto w Sklepie będziesz korzystał z promocji przeznaczonych tylko dla zalogowanych Klientów oraz zyskujesz możliwość:


JAK ZAŁOŻYĆ KONTO?

Należy uzupełnić odpowiednie okna bardzo prostego Formularza Rejestracyjnego, w którym należy podać tylko niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia dane.

   • jeśli jesteś klientem indywidualnym wypełnij formularz dla konsumentów, uwzględniając wszystkie wymagane pola,
   • jeśli reprezentujesz firmę lub instytucję, wypełnij formularz dla firm, uwzględniając wszystkie wymagane pola,


Jeśli masz problem z potwierdzeniem lub zakończeniem rejestracji napisz do nas – info@multisort.pl

 

Do góry


Sposób zamawiania
 
 


Zamówienia można składać:


Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym ceny zawarte na stronie Sklepu lub innych materiałach informacyjnych nie stanowią oferty ich sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Klientów do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Ofertę uważa się za przyjętą przez Sprzedawcę w momencie wysłania do Klienta na adres przez niego podany w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym Multisort.pl lub w trakcie składania zamówienia e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji lub zawarcia indywidualnej umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

ZAMÓWIENIE INTERNETOWE
Aby złożyć zamówienie w sklepie Multisort.pl:

     • Wybierz interesujące Cię towary z oferty naszego Sklepu i umieścić je w wirtualnym koszyku zakupów poprzez przycisk na oknie towaru. Zawartość koszyka (ilość dodanych towarów i podsumowanie) sprawdzisz klikając w ikonę koszyka
     • W oknie towaru obok ikony "dodaj do koszyka" znajduje się okienko, umożliwiające wybór ilości zamawianego towaru.
      W okienku tym znajduje się liczba, stanowiąca minimalne zamówienie. Jest ona zróżnicowana w zależności od towaru. Możesz się spotkać z liczbą 5 przy zamówieniu np.: kabla, co będzie oznaczało, że minimalne zamówienie to 5 metrów. Jednak w większości przypadków minimalna liczba zamówienia to 1. W przypadku dodawania towaru do koszyka z listy towarów zostanie dodana domyślna najmniejsza ilość, którą można zmienić w koszyku - po ustaleniu prawidłowej zamawianej ilości użyj przycisku "Przelicz koszyk".
     • Po umieszczeniu wszystkich towarów w koszyku określ formę płatności i sposób dostawy, wybierz przycisk "Przejdź do kasy" zostaniesz przeniesiony na stronę "REALIZACJA ZAMÓWIENIA" gdzie będziesz mógł określić Adres wysyłki, Dane Nabywcy, Metodę dostawy i płatności oraz podsumowanie całości zamówienia.
     • Jeżeli sprawdziłeś swoje zamówienie, w celu jego złożenia wybierz przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wybór tego przycisku powoduje wysłanie zamówienia i powstanie obowiązku zapłaty.
     • Po złożeniu zamówienia otrzymasz na wskazany adres e-mail potwierdzenie jego złożenia wraz z linkiem umożliwiającym śledzenie statusu jego realizacji. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
     • O przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży (przyjęciu zamówienia do realizacji) poinformujemy Cię osobnym e-mailem. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, poinformujemy Cię o konieczności anulowania zamówienia.
     • Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość korekty błędów w złożonym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do przyjęcia zamówienia do realizacji tj. do chwili zawarcia umowy sprzedaży.
     • W dniu wysyłki otrzymasz e-mail informujący o wysłaniu przesyłki.

Jeśli jesteś zalogowany w Sklepie, status realizacji zamówienia możesz sprawdzać w zakładce "MOJE KONTO".

Jeżeli treść wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia nie jest zgodna z treścią złożonego zamówienia, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę e-mailowo wskazując zauważone nieprawidłowości. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży. Umowy sprzedaży są zawierane w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególne warunki umowy sprzedaży są udostępniane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia oraz w przesłanej Klientowi fakturze.


W każdej chwili procesu realizacji zamówienia możesz się kontaktować z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. 42 645 54 75, a my udzielimy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zamówionych towarów i wysłanych przesyłek. Dział Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (dotyczy dni roboczych).

 

Sposób zamawiania
Do góry
Czym jest i jak działa PARKING

Na Parkingu możesz zatrzymywać towary, którymi jesteś zainteresowany, ale nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o ich zakupie. W zależności od tego czy jesteś klientem zalogowanym czy nie, Parking daje różne możliwości:

Dla klientów zalogowanych:

     • po opuszczeniu strony wszystkie towary, umieszczone wcześniej na Parkingu, zostaną zarchiwizowane,
     • z opcji Parkingu możesz korzystać każdorazowo po zalogowaniu na stronie Sklepu.

Dla klientów niezalogowanych (zapoznających się z asortymentem Sklepu):

     • po opuszczeniu strony wszystkie towary, umieszczone wcześniej na Parkingu, zostaną usunięte,
     • możesz korzystać z opcji Parkingu tylko podczas jednorazowego pobytu na stronie Sklepu.


ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE i E-MAILOWE

     • Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane:
      - imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz jej adres zamieszkania, a w przypadku firm lub instytucji – jej nazwę oraz adres jej siedziby,
      - nazwę i symbol zamawianego towaru,
      - zamawianą ilość,
      - adres, pod który przesyłka ma zostać doręczona,
      - nr telefonu, który ułatwi kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem,
      - wybrany rodzaj transportu (Pocztex, Firma spedycyjna GLS, Pocztex odbiór w Punkcie - sieć punktów odbioru Poczty Polskiej),
      - w przypadku firm lub instytucji – numer NIP,
      - adres e-mail (w przypadku zamówień telefonicznych - opcjonalnie).
     • Zamówienia telefoniczne można składać pod nr 42 645 54 75. Dział Obsługi Klienta przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (dotyczy dni roboczych).
     • Konsultant poinformuje Cię o możliwości lub braku możliwości realizacji zamówienia, a jeżeli jesteś konsumentem przekaże także informacje wymagane przepisami prawa. Jeśli zdecydujesz się podać swój adres poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia otrzymasz na wskazany adres e-mail potwierdzenie jego złożenia, a w dniu wysyłki otrzymasz e-mail informujący o wysłaniu przesyłki.
     • Zamówienia e-mailowe można składać na adres: zamowienia@multisort.pl
     • Po złożeniu zamówienia e-mailem otrzymasz na wskazany adres e-mail potwierdzenie jego złożenia. O przyjęciu zamówienia do realizacji (zawarciu umowy sprzedaży) poinformujemy Cię osobnym e-mailem. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, poinformujemy Cię o konieczności anulowania zamówienia. W dniu wysyłki otrzymasz e-mail informujący o wysłaniu przesyłki.

 

Sposób zamawiania
Do góry
Niezależnie od tego czy dokonujesz jednego czy kilku zamówień w ciągu danej doby, ich łączna wartość nie może przekroczyć 7 000 PLN brutto (domyślny limit kredytu). W celu złożenia zamówienia na towary o wyższej wartości skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Formy płatności
 
 


Wybierz najdogodniejszą dla siebie formę płatności. W sklepie internetowym Multisort przy wyborze płatności "za pobraniem" nie zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami. Szybka realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru w magazynie wysyłkowym a nie od wybranej formy płatności. Płatności kartami i przelewami on-line są zabezpieczane i autoryzowane przez Dotpay Sp. z o.o.

W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

Wszystkie płatności przyjmowane są w złotówkach (PLN). Dokonując zapłaty w walucie innej niż PLN Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, zgodnie z treścią umowy łączącej go z bankiem.

Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki - ZA POBRANIEM

Towary, które zamówisz zostaną wysłane za zaliczeniem pocztowym, co oznacza, że płatności należy dokonać przy ich odbiorze. W tym przypadku należność za zamówienie uregulujesz u listonosza, na poczcie bądź u przedstawiciela firmy kurierskiej. Nie pobieramy z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat!

Formy płatności
Do góry


DOTPAY: Karta lub płatność online

 


Po wyborze tej formy płatności i naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostaniesz przekierowany na strony autoryzującej płatność firmy Dotpay Sp. z o.o.
Następnie zostaniesz poproszony o wybór formy płatności spośród wskazanych powyżej. W przypadku wyboru karty należy podać numer karty i autoryzować płatność podając kod CVV2 umieszczony na odwrocie, a następnie dokonać zlecenia płatności. Firma Dotpay Sp. z o.o. dokona autoryzacji karty kredytowej, czyli przeprowadzi proces sprawdzania czy na rachunku posiadacza karty znajdują się wystarczające środki na dokonanie transakcji. Pozytywna autoryzacja blokuje środki na poczet płatności i redukuje dostępne saldo posiadacza karty.
Po wybraniu formy płatności Szybki transfer zostaniesz przekierowany do serwisu transakcyjnego swojego banku gdzie po zalogowaniu otrzymasz gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, powrócisz na strony Sklepu.
W przypadku otrzymania odmownej autoryzacji płatności możliwa jest zmiana bądź ponowienie formy płatności. W tym celu skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. 42 645 54 75.

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również poprzez procedury identyfikacji Klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, logujesz się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o profilu posiada tylko i wyłącznie Twój bank.


Formy płatności
Do góry

• Przelew na konto Multisort.pl
Na stronie internetowej w koszyku wybierz przelew na konto Multisort.pl. Ta forma płatności spowoduje, że zamówione towary wyślemy dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto i jej zaksięgowaniu. Prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu e-mailem do Działu Obsługi Klienta.

Prosimy o niedokonywanie przedpłat za zamówione towary, które nie znajdują się w naszym magazynie lub nie potwierdzą Państwo ich dostępności z Działem Obsługi Klienta. W przypadku braku towarów w magazynie proponujemy składanie zamówień z wybraną opcją płatności "za pobraniem" - termin dostawy jak i koszty wysyłki są niezależne od wybranej formy płatności!
W przypadku niektórych towarów, w tym z uwagi na ich właściwości lub wartość, pewne sposoby dostawy lub formy płatności mogą być niedostępne. W sytuacji gdy Klient w zamówieniu wyrazi zainteresowanie niedostępnym w konkretnym przypadku sposobem dostawy lub formą płatności, sposób dokonania dostawy i forma zapłaty zostanie indywidualnie z nim ustalona.


Formy płatności
Do góryDostawa towaru (koszt i termin wysyłki)
 
 


Towary prezentowane na stronie Sklepu są dostępne wysyłkowo na terenie Polski. Zamówiony towar zostanie przesłany w wybrany przez Ciebie najbardziej dogodny dla Ciebie sposób. Koszt wysyłki jest stały i jest uzależniony od rodzaju wybranego transportu, ale nie od formy płatności.

Proponujemy trzy możliwości dostarczenia przesyłki:

Pocztex  9,95 zł brutto (maksymalna wartość zamówienia to 1000 zł brutto)
Firma spedycyjna GLS  18,00 zł brutto (zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto wysyłamy na nasz koszt)
Pocztex odbiór w punkcie przedpłata 
Sieć punktów odbioru Poczty Polskiej 
9,95 zł brutto (maksymalna wartość zamówienia to 1000 zł brutto, obowiązują ograniczenia wymiarowe - szczegóły poniżej)

Sieć punktów odbioru Poczty Polskiej to aktualnie ponad 17000 placówek i automatów pocztowych w placówkach Poczty Polskiej i sieciach partnerskich takich jak: Żabka, Orlen, Biedronka, Ruch, Delikatesy Centrum, ABC, Leviatan.
 
 
Transport usługami Poczty Polskiej Pocztex oraz Pocztex odbiór w Punkcie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wartość zamówionych w jednej paczce towarów nie przekracza 1000 zł brutto.
 
Dla usługi Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej występują ograniczenia co do wymiarów paczek:
- maksymalne dopuszczalne wymiary paczki dla odbioru w automatach pocztowych: 57,5 cm x 46 cm x 37 cm, a dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe: 20 cm x 57,5 cm,
- maksymalne dopuszczalne wymiary paczki dla odbioru w pozostałych punktach: 70 cm x 60 cm x 60 cm. a dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe: 20 cm x 70 cm.
W przypadku, gdy paczka przekracza ww. wymiary, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta z wykorzystaniem innej formy dostawy.

Przedstawione powyżej opłaty dotyczą kosztów nadania jednej paczki. W przypadku, gdy zamówione towary ze względu na swoją masę muszą zostać wysłane w więcej niż jednej paczce, koszt wysyłki jest proporcjonalny do ilości paczek. W takiej sytuacji Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta z wyższym kosztem dostawy.
Maksymalna masa paczek: Pocztex – masa do 30 kg; GLS – masa do 31,5 kg; Pocztex odbiór w punkcie przedpłata – masa do 20 kg.
Dostawy przesyłek wielkogabarytowych (na paletach), lub których jednostkowa masa przekracza 31,5 kg odbywają się za pośrednictwem różnych spedytorów, koszt jednej palety jest ustalany indywidualnie. W celu dokładnej wyceny transportu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że przesyłka ma charakter wielkogabarytowy lub przekracza masę 31,5 kg - Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia zindywidualizowanych kosztów dostawy oraz potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta.Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas wysyłki zamówienia powiększony o czas dostawy.

Czas wysyłki zamówienia
Na stronie towaru podajemy przewidywany czas wysyłki zamówienia wyrażony w godzinach lub dniach roboczych, liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili nadania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub GLS. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

W dni robocze (od poniedziałku do piątku), jeśli zamówione towary znajdują się w magazynie wysyłkowym w Łodzi wysyłka zamówień złożonych do godziny 12.00 następuje w dniu przyjęcia zamówienia.
Zamówienia skompletowane złożone po ww. godzinach zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.


 

Aktualną, dostępną ilość wybranego towaru znajdziesz na liście towarów klikając w ikonę "Sprawdź dostępność" lub w jego opisie szczegółowym. W przypadku braku towaru w naszym magazynie wyświetlamy przewidywany średni czas wysyłki, który wynika z poprzednich okresów braku towaru lub spodziewanej, najbliższej dostawy do naszego magazynu.

 


Poniżej przykładowe opisy statusów dostępności:

W magazynie wysyłkowym: 35 szt. Towar dostępny w naszym magazynie wysyłkowym,
wyświetlamy ilość dostępnych towarów
W magazynie logistycznym: 96 szt. Towar dostępny w drugim magazynie,
wysyłka lub odbiór osobisty wymaga relokacji towaru
co trwa zwykle ok. 24-96 godzin od złożenia zamówienia
Wysyłka: do 7 dni Oczekujemy na dostawę, wyświetlamy przybliżony,
średni czas wysyłki, w celu szczegółowego ustalenia
dostępności tego towaru skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta
Produkt niedostępny Towar wyprzedany, który wycofujemy z oferty.
Zamówienie: skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta


W przypadku konieczności sprowadzenia części lub całego towaru od dostawcy, czas oczekiwania zwykle wynosi od 2 do 21 dni roboczych. W celu dokładnego ustalenia terminu wysyłki prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 645 54 75. Czas wysyłki zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Dosłanie brakujących towarów (druga dostawa) następuje w najbliższym z możliwych terminie na nasz koszt. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podzielenia złożonego zamówienia i wysłania zamówienia w więcej niż jednej paczce w różnym terminie (Klient obciążany jest kosztami jednej przesyłki z danego zamówienia). Jeśli czas wysyłki okazałby się dłuższy niż podany, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia, w celu potwierdzenia woli zawarcia umowy przez Klienta.

Każda wysyłana przez nas przesyłka umieszczona jest w opakowaniu opatrzonym logo Multisortu i zabezpieczona przed uszkodzeniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy odbiorze (widoczne uszkodzenia zewnętrzne opakowania – zerwana taśma, rozerwane czy w inny sposób naruszone pudełko, zalanie płynem itp.) przewoźnik (Poczta Polska, firma kurierska GLS) ma obowiązek spisać protokół szkody, a odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia towaru.

Czas dostawy

Przesyłki Pocztex wysyłane za pomocą Poczty Polskiej docierają do odbiorcy najczęściej w ciągu 2 - 3 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysyłki. W przypadku nieobecności odbiorcy przesyłkę można odebrać w Urzędzie Pocztowym wskazanym na avizo.
Przesyłki wysyłane za pomocą firmy kurierskiej GLS docierają do odbiorcy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysyłki w godzinach od 9.00 do 17.00 (korzystnie zatem będzie podać jako adres dostawy - miejsce w którym w tych godzinach przebywamy, np. dokładny adres do pracy wraz z telefonem kontaktowym). Dokładny termin dostawy można ustalić kontaktując się z najbliższym oddziałem GLS. Status paczki jak i adresy oddziałów będzie można sprawdzić na stronie firmy kurierskiej GLS (opcja Tracking & Tracing). Numer listu przewozowego GLS wysyłamy Klientowi e-mailem, o ile Klient podał nam swój adres e-mail, w dniu przekazania paczki spedytorowi.
Przesyłki Pocztex wysyłane za pomocą Poczty Polskiej do punktów odbioru docierają do wybranego punktu odbioru najczęściej w ciągu 1 - 3 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wysyłki.W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, niezbędny jest kontakt z Działem Obsługi Klienta! Odbioru osobistego należy dokonać w ciągu 14 dni od powiadomienia o możliwości odbioru.

Do góry


Jakość i ceny
 
 


Koszty gospodarowania odpadami
Zgodnie z polskimi przepisami transponującymi unijną dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) prezentujemy informację o kosztach gospodarowania odpadami, związanych z wprowadzaniem do obrotu przez naszą firmę niektórych grup produktów. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez Sprzedawcę i nie obciążają dodatkowo naszych Klientów.

Sklep internetowy Multisort dokłada wszelkich starań, aby oferowane usługi i towary były najwyższej jakości. Wszystkie produkty z oferty są dopuszczone do obrotu na terenie Polski, posiadają znaki bezpieczeństwa, znaki zgodności, atesty i homologacje wymagane przez odrębne przepisy. Spełniają również normy UE. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym Multisort są fabrycznie nowe.

Ceny zawarte na stronie sklepu internetowego Multisort są cenami brutto i wyrażone są w PLN z wyłączeniem cen ilościowych umieszczonych w opisach produktów i oznaczonych jako ceny netto.

Przy zamawianiu towarów znajdujących się w magazynie wysyłkowym lub logistycznym obowiązującą ceną jest cena z dnia złożenia zamówienia. Ceny artykułów niedostępnych w magazynie wysyłkowym lub logistycznym w chwili składania zamówienia mają charakter orientacyjny, przed złożeniem zamówienia prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta (info@multisort.pl, tel. 42 645 54 75) w celu ich ostatecznego ustalenia.

Prosimy o niedokonywanie przedpłat za zamówione towary, które nie znajdują się w naszym magazynie wysyłkowym lub logistycznym lub nie potwierdzą Państwo ich dostępności z Działem Obsługi Klienta. W przypadku braku artykułów w magazynie proponujemy składanie zamówień z wybraną opcją płatności "za pobraniem" - termin dostawy jak i koszty wysyłki są niezależne od wybranej formy płatności! Aktualne ceny znajdziesz codziennie na stronie sklepu internetowego Multisort, możesz je także potwierdzić telefonując do Działu Obsługi Klienta Multisort 42 645 54 75).

Do góry


Prawo odstąpienia od umowy wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 
 


ZWROTY - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PARAKONSUMENTA

Poniższa informacja dotyczy jedynie konsumentów oraz parakonsumentów w rozumieniu niniejszego Regulaminu:

a) Klientów będących konsumentami, przy czym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 k.c. oraz

b) osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zdefiniowanych w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanych w niniejszych warunkach współpracy „parakonsumentami”.

Prawo odstąpienia od umowy Jeżeli jesteś konsumentem/parakonsumentem masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas - Sara Wernau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, tel. 42 645 54 75, e-mail info@multisort.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej i dostępnego tutaj oraz dołączonego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od konsumenta/parakonsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument/parakonsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument/parakonsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których konsument/parakonsument traci prawo odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi/parakonsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o oświadczenie usług, za które konsument/parakonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta/parakonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta/parakonsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument/parakonsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument/parakonsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi/parakonsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument/parakonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta/parakonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi/parakonsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
14) o świadczenie usług, za które konsument/parakonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument/parakonsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta/parakonsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez konsumenta albo parakonsumenta*)

Adresat: Sara Wernau Sp. z o. o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, fax 42 645 54 76, e-mail: info@multisort.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/parakonsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów)/parakonsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy):
- Numer faktury:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta/parakonsumenta w transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument/parakonsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy):

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów)/parakonsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………….
Data

(*)Niepotrzebne skreślić


O ile to możliwe prosimy o zwrot towaru w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu (nie jest to żaden warunek). Towar powinien być odesłany w całości (kompletny), tzn. ze wszystkimi elementami, jakie Klient zamówił i otrzymał (np. sterowniki, kable, instrukcje,) oraz (jeśli produkt takową posiadał) wraz z oryginalną kartą gwarancyjną.

* Przez parakonsumenta należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Do góry


Reklamacje
 
 REKLAMACJE KONSUMENTÓW

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – art. 221 k.c.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dla umów sprzedaży zawartych od 1 stycznia 2023 roku Sprzedawca ponosi wobec konsumentów przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność towaru z umową.
Stosownie do jej postanowień, towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
1) zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, e-mailem na skrzynkę mailową: info@multisort.pl, bądź telefonicznie pod nr 42 645 54 75. Zalecamy składanie reklamacji na formularzu reklamacji, co usprawni jej rozpatrzenie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu konsumentom zaleca się sporządzenie w obecności przewoźnika/spedytora protokołu potwierdzającego wystąpienie uszkodzeń (nie jest to jednak żaden warunek).
Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Klientów będących konsumentami w celu zwrotu reklamowanego towaru prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 645 54 75 lub pocztą elektroniczną na adres info@multisort.pl.

 

REKLAMACJE PARAKONSUMENTÓW

Pojęcie parakonsumenta użyte w niniejszych warunkach współpracy oznacza osobę zdefiniowaną w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku umów sprzedaży zawartych od 1 stycznia 2023 roku, Sprzedawca ponosi wobec parakonsumentów przewidzianą przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odpowiedzialność za zgodność towaru z umową, na zasadach i w zakresie tam przewidzianym. Do składania i rozpatrywania reklamacji stosuje się postanowienia dotyczące reklamacji konsumentów.


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ANI PARAKONSUMENTAMI I ICH REKLAMACJE

Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ani osobami zdefiniowanymi w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („parakonsumentami”).

Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, e-mailem na skrzynkę mailową: info@multisort.pl bądź faxem pod nr 42 645 54 76 do naszego Działu Reklamacji Multisort. Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@multisort.pl lub telefonicznie w naszym Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu 42 645 54 75, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub obniżenia bądź zwrotu zapłaconej ceny, wedle uznania Sprzedawcy, w pozostałym zakresie odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Odpowiedzialność Sara Wernau sp. z o.o. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Dokonana wedle uznania Sprzedawcy naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.
Reklamacje towaru rozpatrujemy w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o złożeniu reklamacji.
Reklamacje dotyczące zewnętrznych uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w sytuacji zgłoszenia powyższych uszkodzeń spedytorowi/przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie wypełnienie w obecności przewoźnika przesyłki formularza reklamacji (prosimy o wypełnienie punktu 1 formularza i potwierdzenie go przez spedytora).
Zwrot reklamowanego towaru następuje na koszt Klienta.
Do paczki należy dołączyć formularz reklamacji z wypełnionymi danymi nabywcy, numerem dowodu zakupu oraz wskazaniem sposobu załatwienia reklamacji (punkt 3 formularza). Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli podane powyżej warunki nie zostaną spełnione. Przesyłki prosimy kierować na adres Sara Wernau Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21.


GWARANCJA

Towary prezentowane w Sklepie objęte są gwarancją Sprzedawcy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści gwarancji. Warunki gwarancji dostępne są w zakładce „Gwarancja”. Część produktów z naszej oferty objęta jest gwarancją producenta. Jeżeli dany produkt jest objęty gwarancją producenta, informacja o gwarancji i jej treści zamieszczona jest na stronie produktu, a do towaru załączona zostaje  karta gwarancyjna.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a Sprzedawcą będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, a Sprzedawcą będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem. Za zgodą obu stron umowy, konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o zasadach dostępu do tej procedury znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: UOKiK.gov.pl

W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do góry


Dokumenty sprzedaży
 
 


Każdy klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym Multisort otrzymuje fakturę VAT, która jest dokumentem sprzedaży i zawiera specyfikację sprzedanych towarów i usług. Prosimy zatem o dokładne wypełnianie formularza rejestracyjnego, gdyż nie ma innej prawnej możliwości wprowadzenia poprawek w danych nabywcy na już wystawionej fakturze, jak tylko wystawienie przez nabywcę NOTY KORYGUJĄCEJ. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta: info@multisort.pl, tel. 42 645 54 75

Do góry


Ochrona danych osobowych
 
 


Sprzedawca - Właściciel sklepu internetowego Multisort.pl firma SARA WERNAU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 473171710, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN informuje, że jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego Multisort. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: info@multisort.pl

Dane osobowe osób fizycznych (Klientów) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu:

     • rejestracji Klienta w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Klienta w tym przedstawienia asortymentu towarów, zawarcia i realizacji umowy (zamówienia);
     • marketingu towarów i usług własnych Sara Wernau sp. z o.o.;
     • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (zamówieniem) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem Sara Wernau sp. z o.o. jest możliwość dochodzenia przez spółkę roszczeń;
     • wykonania ciążących na Sara Wernau sp. z o.o. obowiązków prawnych np. przekazania danych producentowi/dostawcy danego towaru w razie konieczności wycofania produktu z rynku zgodnie z obowiązującym prawem;


Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, adresu wysyłki, numeru telefonu, adresu email, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: firmy i numeru NIP) jest dobrowolne niemniej konieczne do rejestracji Klienta w bazie danych Sara Wernau sp. z o.o. oraz obsługi i realizacji zamówień zgodnie z zasadami dokonywania zakupów w sklepie internetowym Multisort.

Dane osobowe Klientów przechowywane są do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (złożonego zamówienia) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;

Sara Wernau sp. z o.o. przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu po cofnięciu zgody;
Dane osobowe Klientów Sara Wernau sp. z o.o. przekazuje podmiotom przetwarzającym dane w jej imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu jej czynności:

     • obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Sara Wernau sp. z o.o. narzędzia teleinformatyczne i internetowe;
     • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne oraz księgowe;


Dane osobowe Klientów Sara Wernau sp. z o.o. przekazuje także innym administratorom danych przetwarzającym dane Klientów we własnym imieniu:

     • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, spedycyjną lub kurierską,
     • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonywania zwrotów płatności na rzecz Klientów lub w celu umożliwienia dokonania płatności za pomocą usług bankowości elektronicznej,
     • podmiotom nabywającym wierzytelności,


Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Klientowi prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym przysługuje Klientowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau sp. z o.o. (marketing bezpośredni).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Cofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych Sara Wernau sp. z o.o. (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Przez prawo do przeniesienia danych należy rozumieć możliwość otrzymania od Sara Wernau sp. z o.o. danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi.

Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli Klient uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Do góry


Postanowienia szczególne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
 
 
 1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikom niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się użytkownicy. W szczególności użytkownicy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać niniejszy dokument ze strony Multisort.pl, zapisywać na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne: składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży towarów online na zasadach określonych w zakładce „Jak kupować”, założenie i prowadzenie konta w Sklepie, umożliwienie korzystania z koszyka i parkingu, udostępnianie materiałów znajdujących się w Sklepie, w tym przede wszystkim informacji o towarach z asortymentu Sklepu, umożliwienie zamieszczenia opinii o towarach. Usługi te świadczone są nieodpłatnie.
 3. Korzystanie z serwisu nie jest uwarunkowane spełnieniem szczególnych wymagań technicznych. Dostęp jest możliwy pod warunkiem posiadania urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) typu Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub podobną. Konieczne jest zastosowanie tzw. niezbędnych plików cookies.
 4. Wykonując obowiązek wynikający z przepisów prawa, Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną występujących potencjalnie ze względu na otwarty (ogólnodostępny) charakter sieci Internet. W związku z powyższym korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z narażeniem m.in. na możliwość otrzymywania spamu, obecność i działania oprogramowania typu malware, spyware, możliwość bycia narażonym na nielegalne pozyskiwanie danych w formie crackingu, phisingu lub sniffingu, co wiąże się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby zapobiec lub ograniczyć zagrożenia wynikające z korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną, powinni oni stosować właściwe środki techniczne, w tym programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa i chroniące tożsamość.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą jego założenia (tj. otrzymania e-maila informującego o założeniu konta) na czas nieokreślony i zostaje rozwiązana z chwilą przesłania przez użytkownika oświadczenia o jej rozwiązaniu. W przypadku pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, umowa zostaje ona zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej usługi na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez użytkownika z danej usługi, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 7. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać pocztą elektroniczną na adres: info@multisort.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania i o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia niezwłocznie zawiadomi użytkownika.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się użytkownik:
  a) pliki cookies - czyli „ciasteczka”, to pliki tekstowe zapisywane przez Sklep na komputerze lub innym urządzeniu Klienta podłączonym do Internetu, umożliwiający Sprzedawcy rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze lub innym urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki cookie stosujemy w naszym Sklepie, aby ułatwić nawigację po stronach, zbierać informacje statystyczne na temat odwiedzających oraz zapisywać dane o ich preferencjach dotyczących nawigacji po tej witrynie. Stosujemy pliki cookie, także po to aby udoskonalić obsługę Sklepu i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Użytkownik może w każdym czasie kontrolować sposób wykorzystywania plików cookie przez swoją przeglądarkę. Więcej szczegółów w Polityce prywatności i cookies.
  b) przesyła Klientowi e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.

 

Do góry

 

Opinie o produktach
 
 

Wszyscy użytkownicy strony internetowej sklepu Multisort.pl mają prawo dodawać opinie o towarach znajdujących się w asortymencie Sklepu, w szczególności odnoszące się do ich właściwości, wad i zalet. Opinie zamieszczane będą na stronie danego towaru pod jego opisem.

Uwaga! Opinie o towarach nie są weryfikowane co do ich autentyczności, tj. nie sprawdzamy, czy pochodzą od osoby, która używała danego towaru lub go nabyła.
Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami osób je zamieszczających. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
Opinie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały i dotyczyć jedynie towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu Multisort.pl, nadto nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, homofobii, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
d) danych osób je zamieszczających lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w serwisie Sprzedawcy narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych osób oceniających towary lub innych osób fizycznych i tylko w zakresie niezbędnym do skomentowania danego towaru,
e) treści podważających dobre imię, renomę innych osób,
f) treści nieprawdziwych.

Opinia o towarze nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:

a) nie dotyczy opiniowanego towaru,
b) stanowi kolejną opinię tego samego podmiotu odnoszącą się do tego samego towaru,
c) narusza zasady określone w niniejszym rozdziale,
d) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
e) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej lub prawo do ochrony danych osobowych.

Poprzez zamieszczenie opinii, osoba ją zamieszczająca zezwala Sprzedawcy na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę w serwisie Multisort, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym.
Opinie o towarach są moderowane pod względem ich zgodności z przepisami prawa w zakresie opisanym powyżej. Jeśli kontrola ta nie ujawni żadnych nielegalnych treści, publikowane są wszystkie oceny produktów, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Do góry
Pliki do pobrania
 
 

 

 

Do góry