Filtr
Ukryj filtry
Opcje zakupów
Cena
 1. 0,00 zł - 99,99 zł 31 produkty
 2. 100,00 zł i więcej 1 produkt
Kolor
 1. bezbarwny 18 produkty
 2. czerwony 4 produkty
 3. niebieski 1 produkt
Typ preparatu chemicznego
 1. alkohol izopropylowy 7 produkty
 2. preparat czyszczący 14 produkty
 3. preparat do usuwania etykiet 3 produkty
 4. preparat zabezpieczający 1 produkt
 5. sprężone powietrze 3 produkty
Zastosowanie preparatów
 1. czyszczenie 20 produkty
 2. odtłuszczanie 10 produkty
 3. przygotowanie powierzchni przed malowaniem 1 produkt
 4. usuwanie klejów 1 produkt
 5. usuwanie kurzu 6 produkty
 6. usuwanie nalepek 3 produkty
 7. usuwanie oleju 5 produkty
 8. usuwanie osadu 4 produkty
 9. usuwanie powierzchniowej warstwy rdzy i tlenków metali 1 produkt
 10. usuwanie smaru 3 produkty
 11. usuwanie substancji ropopochodnych 1 produkt
 12. usuwanie topników żywicznych 1 produkt
 13. usuwanie zabrudzeń 4 produkty
 14. usuwanie zanieczyszczeń z tuszu 1 produkt
 15. usuwanie zaschniętego oleju 1 produkt
 16. usuwanie żywic 2 produkty
 17. zabezpieczanie przed korozją 1 produkt
Nazwa
 1. AIR DUSTER 4-44 1 produkt
 2. Compressed Air 1 produkt
 3. CONTACT CLEANER 1 produkt
 4. DEGREASER65 1 produkt
 5. DUST OFF HF 1 produkt
 6. KONTAKT 60 PLUS 1 produkt
 7. KONTAKT IPA 3 produkty
 8. KONTAKT WL 1 produkt
 9. KONTAKT60 3 produkty
 10. KONTAKT61 1 produkt
 11. LABEL KILLER 1 produkt
 12. LABEL OFF 1 produkt
 13. LAPTOP 1 produkt
 14. PRINTER66 2 produkty
Przeznaczenie preparatu
 1. drukarki 2 produkty
 2. ekrany 1 produkt
 3. gniazda i wtyki elektryczne 1 produkt
 4. hamulce i sprzęgła 2 produkty
 5. maszyny 1 produkt
 6. matryce LCD/TFT 1 produkt
 7. mechanika precyzyjna 2 produkty
 8. metale 8 produkty
 9. narzędzia 2 produkty
 10. opakowania 3 produkty
 11. potencjometry 2 produkty
 12. przekaźniki 1 produkt
 13. przełączniki 1 produkt
 14. płytki drukowane 8 produkty
 15. silniki 1 produkt
 16. silniki elektryczne 1 produkt
 17. sprzęt AGD 3 produkty
 18. sprzęt biurowy 5 produkty
 19. sprzęt elektroniczny 11 produkty
 20. sprzęt komputerowy 5 produkty
 21. styki elektryczne 10 produkty
 22. urządzenia optyczne 10 produkty
Producent
 1. 3M 1 produkt
 2. AG TERMOPASTY 8 produkty
 3. CX-80 3 produkty
 4. KONTAKT CHEMIE 11 produkty
 5. PRF 7 produkty
Postać
 1. aerozol 9 produkty
 2. płyn 1 produkt
Rodzaj opakowania
 1. butelka z atomizerem 1 produkt
 2. puszka 9 produkty
Pojemność
 1. 100ml 1 produkt
 2. 150ml 1 produkt
 3. 200ml 5 produkty
 4. 400ml 3 produkty
Gęstość
 1. 760mg/cm3 @ 20°C 4 produkty
 2. 76g/cm3 @ 20°C 1 produkt
 3. 770mg/cm3 @ 20°C 1 produkt
 4. 790mg/cm3 @ 20°C 2 produkty
 5. 810mg/cm3 @ 20°C 1 produkt
Hasło ostrzegawcze
 1. Niebezpieczeństwo 9 produkty
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 1. H222: Skrajnie łatwopalny aerozol. 8 produkty
 2. H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 8 produkty
 3. H315: Działa drażniąco na skórę. 7 produkty
 4. H319: Działa drażniąco na oczy. 8 produkty
 5. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 9 produkty
 6. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 7 produkty
Zwroty wskazujące środki ostrożności
 1. P102: Chronić przed dziećmi. 7 produkty
 2. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. 8 produkty
 3. P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 8 produkty
 4. P251: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 8 produkty
 5. P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy 8 produkty
 6. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 7 produkty
 7. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 1 produkt
 8. P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 1 produkt
 9. P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 1 produkt
 10. P410 + P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. 8 produkty
 11. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ... 8 produkty
Kod GHS
 1. GHS02 8 produkty
 2. GHS07 9 produkty
Więcej filtrów

Czyszczące

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty 1-12 z 32

Strona
na stronę
Ustaw kierunek malejący
 1. test
  ostatnie sztuki
 2. test
  ostatnie sztuki
 3. test
  ostatnie sztuki
 4. test
  ostatnie sztuki
 5. test
  ostatnie sztuki
 6. test
  ostatnie sztuki
 7. test
  ostatnie sztuki
 8. test
  ostatnie sztuki
 9. test
  ostatnie sztuki
 10. test
  ostatnie sztuki
 11. test
  ostatnie sztuki
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty 1-12 z 32

Strona
na stronę
Ustaw kierunek malejący