SPR-KONTAKTWL/400 - Spray Kontakt WL zmywacz zanieczyszczeń 400ml

0% of 100
55,00 zł
$ Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55,00 zł brutto
(obowiązywała przy zamówieniu co najmniej 1 szt.)
44,72 zł (netto) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55,00 zł brutto
(obowiązywała przy zamówieniu co najmniej 1 szt.)

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu lub chcesz negocjować cenę skorzystaj z poniższego formularza.

KONTAKT WL - środek czyszczący na bazie mieszanki rozpuszczalników, zapewniający szeroki zakres odtłuszczania i mycia części i komponentów elektronicznych oraz złącz elektrycznych.

ZASTOSOWANIE:
Stosowany do czyszczenia i odtłuszczania większości typów elementów elektrycznych i elektronicznych:

  • styków w gniazdach i wtyczkach
  • styków ślizgowych i styczników
  • komutatorów silników elektrycznych
  • przekaźników
  • przekładni precyzyjnych

Zastosowana w preparacie mieszanka rozpuszczalników usuwa szeroką gamę zabrudzeń takich jak olej, smar, sadza, pozostałości nikotyny. Zaleca się używanie wraz z KONTAKT 60 i KONTAKT 61: styki, do których został użyty KONTAKT 60 w celu rozpuszczenia tlenków i innych osadów, należy następnie przemyć preparatem KONTAKT WL, a w celu pokrycia styków powłoką ochronną należy użyć preparatu KONTAKT 61.

Kolor : bezbarwny
Gęstość przy 20°C : 0,77 g/cm3
Wartość odparowania : 10 (eter = 1)
Temperatura zapłonu : < 0°C
Pojemność: 400 ml

art. SPR-KONTAKTWL/400

Więcej informacji
Zastosowanie preparatów czyszczenie, odtłuszczanie
Kolor bezbarwny
Przeznaczenie preparatu sprzęt elektroniczny, styki elektryczne
Nazwa KONTAKT WL
Typ preparatu chemicznego preparat czyszczący
Zwroty wskazujące środki ostrożności P102: Chronić przed dziećmi., P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione., P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu., P251: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu., P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy, P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P410 + P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F., P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gęstość 770mg/cm<sup>3</sup> @ 20°C
Dostępne języki etykiet BG, CZ, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SV
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H222: Skrajnie łatwopalny aerozol., H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem., H315: Działa drażniąco na skórę., H319: Działa drażniąco na oczy., H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy., H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Kod GHS GHS02, GHS07
Producent KONTAKT CHEMIE
Postać aerozol
Jednostka szt.
Rodzaj opakowania puszka
Pojemność 400ml
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Spray Kontakt WL zmywacz zanieczyszczeń 400ml
Twoja ocena