Wielobranżowy Sklep Internetowy -
Ecard Inteligo Visa MasterCard MultiTransfer - Wiele form płatności
bezpieczne połączenie SSL
Twój koszyk:
Szukaj produktów
szukaj w
szukaj w opisach
ok
Nowości
Wtyk bananowy 4mm HIRSCHMANN 24A 1kV niebieski izolowane Wtyk bananowy 4mm HIRSCHMANN 24A 1kV niebieski izolowane
Pojemnik warsztatowy 75x102x160mm niebieski plastik Pojemnik warsztatowy 75x102x160mm niebieski plastik

Siedziba

Sklep Wysyłkowy Multisort.pl
Łódź, ul. Milionowa 21
tel. 42 645 54 75, 42 684 40 35, fax 42 645 54 76
e-mail info@multisort.pl

poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-17.00

Odbiory osobiste w siedzibie firmy wstrzymane do odwołania.

W trosce o naszych Klientów, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, zamówienia towarów z odbiorem osobistym w siedzibie naszej firmy zostaną wysłane na adres zamawiających na nasz koszt Pocztexem (usługa Kurier 48).
Prosimy o dokładne wypełnianie adresów dostaw.

Właściciel: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, Polska
NIP: 729-11-98-179, REGON 471269059, KRS 0000059238 Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście, XX KRS
mBank Oddział Korporacyjny Łódź, KONTO: 61 1140 1108 0000 3149 9800 1011
BDO 000003434; Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Obowiązek informacyjny RODO

Kontakt Skype:


Arek Tomek Janusz

Plan dojazduObowiązek informacyjny RODO:

 1. Właściciel sklepu internetowego Multisort.pl firma SARA WERNAU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 473171710, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych;
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: info@multisort.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i mogą być przetwarzane w celu: rejestracji użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia; marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (zamówieniem) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń; przekazania danych producentowi/dostawcy danego towaru w razie konieczności wycofania produktu z rynku zgodnie z obowiązującym prawem;
 4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do Pana/Pani rejestracji w bazie danych Sara Wernau oraz obsługi i realizacji zamówień na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (złożonego zamówienia) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;
 6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu po cofnięciu zgody;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługuje 9. Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau sp. z o.o. (marketing bezpośredni).
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Cofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych Sara Wernau sp. z o.o.. (w zakresie określonym w art. 20 RODO) Przez prawo do przeniesienia danych należy rozumieć możliwość otrzymania od Sara Wernau sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Innemu administratorowi może Pani/Pan przesłać te dane.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa.